Námětů a inspirací pro trávení času v současné situaci není nikdy dost. Postupně vám budeme předkládat návrhy na činnosti s dětmi doma. Nejsme ve škole, tudíž nejsou povinné. Aktivity vychází z okruhů, se kterými pracujeme celý školní rok ve školce.  Některé náměty jsou více cílené na předškoláky, jiné zvládnou hravě i mladší děti. Všechny pak jistě s úsměvem zvládne celá rodina! Přejeme vám příjemně strávený čas s dětmi. Těšíme se také na fotky z vašich aktivit, které umístíme na Rajče do alba "Jak se máme a co děláme", případně přivítáme vaše ověřené nápady, které mohou udělat jiným radost.

 

Poznávání přírody, aneb jaro za stavu nouze:

Doma: 
Zasaďte do kelímku semínka rajčat, a přidejte i dýni nebo cuketu nebo mangold. Již za pár dní se začnou klubat mladé rostlinky, o které se staráme doma na parapetu u okna. Z květináčů je budeme moci přesadit na záhonek po ledových mužích (tj. po14.květnu), kdy už jim nebude hrozit zima.

Na louce
Při procházce venku se pozorně rozhlédněte! Na loukách totiž už od března raší první jarní kytičky a bylinky. Z těch se dají připravit báječné a zdravé pochoutky (přehledný tahák jedlých bylin najdete zde 

V lese 
Procházek v lese není nikdy dost a k aktivit je tam celá kupa: cvičení v poznávání stromů, pozorování mraveniště, zpěv ptáčků v korunách a hlavně dýchat krásný svěží vzduch a vychutnávat si jeho vůni :)
Ano, stačí se zaposlouchat a je jasné, že teď mají ptáci zelenou, navíc nepodléhají žádné karanténě! S jarem se rozezvučel v přírodě celý ptačí sbor a nastala správná chvíle pro ptačí pozorování a bádání. Dobrou pozorovatelnou může být i okno, a každopádně při procházce na loukách, v zahradách i v lese je to báječná aktivita pro děti:) 

Zajímavé pracovní listy ke Dni Země naleznete zde

Inspirace pro přirozené vzdělávání naleznete zde

Zde naleznete online učební hra na poznávání ptáků podle vzhledu nebo zpěvu

 

Motorika:

 

 • Vytvořte si doma dráhu po různorodých materiálech a naboso zkuste společně zvládnout. Děti znají ze školky tzv. „opičí dráhu“, možná vás samy překvapí svými nápady.
 • Vydržíte stát na jedné noze se zavřenýma očima? Myslíme tím všechny členy rodiny!
 • Čarování se zvířaty: Doprostřed obýváku dejte deku (karimatku), a to je hnízdo, kde budete sedět. Určený kouzelník roztáhne ruce a řekne: "Čaruji, čaruji, ať jsou z vás ptáci" (žáby, šneci, sloni, kočky apod.) Začarovaná zvířátka vyskočí a napodobují pohyb. Až kouzelník řekne "Všichni do hnízda", zvířátka se opět vrátí a hra se opakuje. 
 • Věž z rukou: první ruka na stole je v pěsti, palec kouká nahoru. Nejbližší člen rodiny uchopí palec do své pěsti vystrčí palec atd.
 • Podporujte co nejvíce v rámci aktuálních možnosti pohybové aktivity venku.
 • Inspiraci můžete najít třeba TADY
 • Zde naleznete pokusy na doma z VIDY
 • Tento odkaz je cílený spíše pro starší děti - vystřihovánky a jak na ně + možnost tisku vystřihovánek
 • Zde naleznete e-book ke Dni Země ke stažení zdarma

 

 Kresba, grafomotorika:

 • Nakresli obrázek na téma „To jsem já“. U starších dětí dbejte i na nakreslení detailů. Nejmladší děti budou pravděpodobně kreslit hlavonožce, ti o něco starší hlavu, trup a končetiny. Obrázek si schovejte, po návratu do školky přineste své pí. učitelce. Dětem do kreslení nezasahujte, popisným sdělením zhodnoťte jejich práci.
 • Vymaluj pečlivě omalovánky , které patří  k jaru. Nepřetahuj, nespěchej, dej si záležet a všechny omalovánky přines později do školky.
 • Nakresli mapu cesty z tvého bydliště do naší školky. Můžeš nakreslit domy, stromy, ulice, chodníky, použij šipky nebo i záhadné šifry.
 • Malování ležaté osmičky - 3x dítě obtáhne osmičku pravou rukou, 3x dítě obtáhne osmičku levou rukou,  3x dítě obtáhne osmičku oběma rukama stejným směrem ,  3x dítě obtáhne osmičku oběma rukama protipohybem, každá ruka drží tužku, začne od středu: levá ruka doleva nahoru, pravá doprava nahoru, pak se překříží a dokončí osmičku. Ideálně na papír A3 nebo A4 (ideálně i balicí papír). Čím větší osmičku můžeme namalovat, tím lépe. Dbejte na to, aby dítě stálo stabilně, a opíralo opírá se rukou uprostřed, kreslit lze i na svislé ploše.
 • Inspiraci můžete najít třeba TADY 
 • Aktivity z webu Předškoláci bez zápisu naleznete ZDE
 • Omalovánky pro děti z říše loutek zde
 • Předškoláci bez zápisu - Veselá chaloupka ( materiál pro předškoláky, kteří jsou letos ochuzeni o zápis a přípravu do školy v mateřských školkách), zajímavé pracovní listy jsou ke stažení zde

 

Zrakové vnímání a paměť:

 • Odpověz na otázku: čím se liší den a noc?
 • Porovnej výšku tvou, tvých sourozenců a rodičů + délky jejich vlasů a velikostí částí těla
 • Máš pořádek v hračkách ? Zkus pečlivě roztřídit všechny kostky, korálky a díly stavebnic. Je to výhoda, budeš mít uklizeno a navíc si procvičíš vnímání odlišnosti tvarů
 • Předškoláci mohou přepisovat písmena MAMINKA (nebo i něco jiného)
 • Zkus si vzpomenout na co nejvíce svých kamarádů ze třídy. Víš, jakou mají značku?
 • Inspiraci najdete třeba TADY
 • Domino tří úrovní ke stažení zde:https://www.forum-media.cz/privatni-stranky/domino-3-urovni-pro-vsechny-deti-v-ms?hash=UKkgZM8adLMW87TVMDscq0FS3YBGNvIV
 • Spoustu inspirací na trénování zrakového vnímání naleznete také zde

 

Sluchové vnímání a paměť:

 • Zahrajte si „Na papouška“. Na kousky papíru napište jedno velké písmeno. Hra začíná větou: Papoušek vytáhl kartu s písmenem K. Cílem hry je vymyslet, co nejvíce slov, která začínají hláskou „K“ (např. koza, kráva, komín atd.).
 • Oblíbená hra je „Na rýmy“.Rýmovat se dá všude. V kuchyni (vidlička - židlička, talíř - malíř, stůl – kůl), venku (kočka – očka, kos – nos, rouška – ouška, les - pes). Vhodné je střídat různěslabičná slova.
 •  Lokalizujte zvuky v přírodě ( pták, letadlo, vlak apod.)
 •  Pokud je vás doma trochu víc zahrajte si na " Tichou poštu" - šeptejte si postupně slova, srovnejte s výchozím slovem. Postupně přidávejte věty.
 • Starší děti mohou určovat první a poslední hlásku ve slově, hledat slovo podle začínající danou hláskou ( příklad zvíře začínající na " P").
 • Starším dětem také přidávejte víc instrukcí najednou.
 • Zahrejte su hru " Slyšet jako kočka" - určíte zvuk myši ( později slovo), který probudí kočku. Dítě si položí  hlavu na stůl. Zvedne ji , pokud  mezi ostatními zvuky  zaslechne určený zvuk. 
 • Inspiraci najdete třeba TADY
 • Hudební stránky zdarma ke stažení: https://kurzy.infracz.cz/novinky/e-book-zdarma-hudebni-stranky/

 

Vnímání prostoru:

 • Procvičujte prostorovou orientaci a především pravolevou orientaci a rozlišování, např. vyprávěním u obrázku (ukaž, co je vlevo, co je vpravo, co je dole, co je nahoře, co je pod stolem atd.). 
 •  Obdélník  s různobarevně vybarvenými rohy, pojmenování jakou má roh barvu nahoře, dole, kde je žlutý, modrý roh....
 •  Hledání cesty v bludištích
 • Různé rukodělné činnosti - skládání z papíru, zažehlovací obrázky, zdobení mozaikami s předlohou i bez předlohy
 • Vyšívání, provlékání šňůrek otvory v dřevěné nebo kartonové desce, vytváření vzorů podle předlohy, práce se stavebnicemi
 • Inspiraci najdete třeba TADY

 

Vnímání času:

 • Pojmenuj činnosti obvyklé pro ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer. Co tě nejvíc v každé části dne baví? Kterou máš nejméně rád a proč? Jaké jsou typické činnosti pro jednotlivé části dne?
 • Předškoláci by měli znát po sobě jdoucí dny v týdnu, roční období, případně vyjmenovat některé měsíce v roce.
 • Na vycházce pozorujte rostliny - nejdříve bylo poupě, rozkvetl květ…
 • Vyprávějte příběhy, pohádky  podle časové posloupnosti
 • Nechte dítě pomáhat při domácích pracích, podporujte ho k uvědomění si dalšího krok, veďte dítě k pojmenování postupů a řazení jednotlivých kroků. 
 • Inspiraci najdete třeba TADY
 • Doporučujeme také interaktivní encyklopedii pro děti a rodiče

 

Základní matematické představy:

 • Procvičujte pojmy stejně, méně, více. Předškoláci mohou i počet 6-10. Ideální jsou dvě misky, piškoty, fazole a stačí porovnávat (čeho je více, čeho je méně, udělej to, aby bylo více, méně nebo stejně atd.)
 • Hledání čísel - najdi čtyřku na sáčku s rýží, dvojku na ovladači, pětku v novinách apod.
 • Na papírky napište několik čísel a vyzvěte dítě, aby je hledalo po bytě. Zkuste pak zapsat nebo nakreslit  umístění čísla (pětka pod křeslem, dvojka pod kobercem apod.) U mladších dětí lze použít jednoduché obrázky či symboly. 
 • Procvičujte pojmy první, poslední, uprostřed, předposlední, před, hned z, mezi, vpravo dole, vlevo nahoře apod. 
 • Při pobytu v přírodě třiďte přírodniny ( klacíky, listy, šišky...), rozlišujte stromy ( listnaté , jehličnaté), zvířata ( domácí, hospodářská, exotická ap.)
 •  Třídění se dá provádět i doma: hračky ( podle místa určení, podle místa uložení v pokoji. podle uživatelů apod.Každodenní potřeby lze třídit podle druhu materiálů a způsobu použití. 
 •  Zahrajte si knoflíkovou házenou - dejte dětem maximálně 6 knoflíků, dítě dostane za úkol házet tyto knoflíky do krabičky ( misky) z určité vzdálenosti.  Knoflíky , kterými se netrefí sbíráme tak, aby nevidělo dítě jejich počet. Až dítě dohází všechny knoflíky, dostane za úkol spočítat, stejně jako dopočítat, kolik knoflíků máte schovaných v ruce. 
 •  Poznávání geometrických tvarů: dítě by mělo poznat kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník
 • Zdarma pracovní listy ke stažení můžete najít tady
 • Za povšimnutí rozhodně také stojí e-book pro budoucí prvňáčky

 

Řeč:

 • Naučte se a pohybujte se podle říkanky:

Posadí se hodná holka,posadí se hodný kluk.
Pak si oba pěkně lehnou,leží tiše, ani muk.
Na zádíčkách leží holka,na zádíčkách leží kluk.
Pak na bříško překulí se,leží tiše, ani muk.
Na bobečku sedí holka,na bobečku sedí kluk,
pak na špičky vytáhnou se,zvednou ruce, ani muk.

 

BÁSNIČKY NA DUBEN:

Víte, co se v dubnu stalo? Květy pučí, je tu jaro!

Prší, sněží, slunce svítí,rozkvétá i první kvítí.

Chvíli teplo, pak zas chlad -s tím musíme počítat.

 

Duben má rád legraci, stále mění počasí.

Chvíli svítí sluníčko, hned zas prší maličko.

Dokonce i padá sníh, tenhle duben má rád smích!

 • Další inspiraci najdete třeba TADY
 • Logopedické hrátky ke stažení zdrama: https://kurzy.infracz.cz/novinky/ebook-zdarma-ms/
 • K dispozici jsou zde ke stažení pracovní listy k rozvoji nejen řeči, ale i sluchu, paměti, zraku, motoriky a orientace
 • Vyprávějte si, co k sobě patří - vejce-slepice, poklice-hrnec, lžíce-talíř apod. 
 • Tvořte věty z předem daných slov,  například máma - kuchyň - oběd - vařečka - nákup....
 •  Řekněte slovo a hledejte přirovnání ( špinavý, vysoký, ostrý, velký jako..). Úkol pro rodiče: zde vyberte vlastnost, která odpovídá rčení, nebo ustálenému přísloví
 • Mezi dětmi je oblíbená zábavná hra " Najdi svůj čtvereček". Je skvělá pro budování orální motoriky. Jednoduše nastříhejte několik čtverců papírů  různých barev, rozložte je na stůl a pomocí brček " nasajte" svůj barevný čtvereček. Ten z vás, kdo nasbírá nejvíce čtverců za minutu, vyhrává!

 

Sociální dovednosti:

 • Vyrob dárek pro kamaráda (kamarády), určitě jim uděláš po návratu do školky radost!
 • Poznáš, kdy je maminka unavená? Jakým způsobem ji pomůžeš?
 • Popros maminku o album s fotografiemi, najdi fotky kde jsi se svými kamarády - společně si prohlížejte

Inspiraci najdete třeba tady: https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/psychologie-dnes/91937/rozvijime-socialni-dovednosti

Sebeobsluha, samostatnost:

 • Zaměřte se na úkony spojené se sebeobsluhou (zapínání knoflíků, zipů, přezky, navlékání ponožek, oblékání, oblékání panenek).
 • Podporujte samostatnost dětí při různých činnostech doma (hnětení těsta, vykrajování, míchání, krájení zeleniny, přesypávání, mletí koření, věšení prádla, rozsvěcení světel, listování v knize, motání klubíček vlny, šroubování – uzávěry lahví, práce s nářadím ap.). 

Inspirace na hraní doma: https://primainspirace.cz/2020/03/22/20-zabavnych-aktivit-proti-nude-ktere-mohou-deti-podniknout-doma/?fbclid=IwAR1_beIT9aALLAo89ATXYZSPfBdBEqbm3YCgyk6S-JtY0Ma_7d3nHn_IdRw

 

 

Psychologická pomoc: https://fnbrnoprorodice.cz/