Aktuality

1. Ve dnech 26. - 30. 10 2020 bude probíhat běžný provoz.

Připomínáme, že ve středu  28.10.je státní svátek a MŠ bude uzavřena. Děkujeme rodičům,

že jste nám dali vědět dopředu váš zájem o provoz v těchto dnech.

2. Se závažnou situací související se zvyšujícími se případy onemocnění Covid - 19 nejen v naší zemi, ale také u zaměstnankyň naší MŠ  opět připomínáme rodičům nadále platná opatření:

 - do budovy MŠ Kárníkova  nesmí vstoupit děti a dospělí s příznaky infekčního onemocnění včetně nemoci Covid-19, dále osoby, které jsou v karanténě, případně čekající na test či výsledek testů.

- doprovod dětí vstupuje do školky pouze se zakrytím nosu a úst, každé dítě doprovází pouze jedna dospělá osoba

-  před vstupem do šaten použijte dezinfekci u vchodů

- v šatně a halách pobývejte prosím jen nezbytně nutnou dobu

- při výskytu onemocnění Covid 19 či nařízené karanténě u vašeho dítěte nás neprodleně informujte

- zvažte prosím nutnost docházky vašeho dítěte v aktuální mimořádné situaci. Vzhledem k personálnímu podstavu provozních a pedagogických pracovnic ( OČR, PN)  přivítáme také to, že si vezmete své dítě po obědě domů.

Děkujeme za spolupráci, přejeme vám i vašim dětem hodně zdraví a optimismu.