Aktuality

 

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situace bylo nutné zrušit všechny plánované aktivity (Sportík, ekovýchovný program, tradiční setkání s rodiči , divadélko apod.).

Přesto ani v nouzovém režimu nezahálíme a uvádíme některé z aktivit, které pro vaše děti připravujeme.

- není přerušena příprava našich budoucích školáků na vstup do ZŠ. Dětem, které v současné době nedochází do MŠ je připravena distanční výuka v podobě dodání pracovních listů.

- reagujeme na výzvu ze stacionáře Naděje a nakreslíme obrázky pro naše starší spoluobčany ve stacionáři Naděje.

- v rámci každé třídy se během listopadu zapojíme do projektu „ Se sokolem do života“. Jde o motivované cvičení a sportování se zvířátky. Každé dítě má svůj pracovní sešit se samolepkami, kam si postupně lepí obrázky zvířátek za splněnou pohybovou dovednost.

- každá třída si 11.11. uspořádá své „ Martinské dopoledne“.

 

Další poznámky pro rodiče:

- děkujeme rodičům za spolupráci při odvozu zapytlovaného listí.

- vaši spolupráce si také vážíme při disciplinovaném předávání a vyzvedávání dětí u hlavních vstupů. Snažíme se při zajištění provozu minimalizovat riziko nákazy. Toto opatření se z personálních důvodů nemohlo zahájit již dříve. Děkujeme, že dodržíte přesný čas příchodu při předání dítěte. Je to pro nás velmi důležité zejména v odpoledních hodinách, kdy předávání zajišťují pouze přítomné paní učitelky. Ty musí zajistit jak bezpečnost dětí ve třídě, tak plynulé předání oblečených dětí vám, rodičům. 

Přejeme Vám i Vašim dětem pokud možno příjemně prožité a hlavně zdravé listopadové dny .

                             Vaše paní učitelky