Aktuality

 

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situace bylo nutné zrušit všechny plánované aktivity (Sportík, ekovýchovný program, tradiční setkání s rodiči , divadélko apod.).

Přesto ani v nouzovém režimu nezahálíme a uvádíme některé z aktivit, které pro vaše děti připravujeme.

- není přerušena příprava našich budoucích školáků na vstup do ZŠ. Dětem, které v současné době nedochází do MŠ je připravena distanční výuka v podobě dodání pracovních listů.

- reagujeme na výzvu ze stacionáře Naděje a nakreslíme obrázky pro naše starší spoluobčany ve stacionáři Naděje.

- v rámci každé třídy se během listopadu zapojíme do projektu „ Se sokolem do života“. Jde o motivované cvičení a sportování se zvířátky. Každé dítě má svůj pracovní sešit se samolepkami, kam si postupně lepí obrázky zvířátek za splněnou pohybovou dovednost.

- každá třída si 11.11. uspořádá své „ Martinské dopoledne“.

 

Další poznámky pro rodiče:

- děkujeme rodičům za spolupráci při odvozu zapytlovaného listí.

- vaši spolupráce si také vážíme při disciplinovaném předávání a vyzvedávání dětí u hlavních vstupů. Snažíme se při zajištění provozu minimalizovat riziko nákazy. Toto opatření se z personálních důvodů nemohlo zahájit již dříve. Děkujeme, že dodržíte přesný čas příchodu při předání dítěte. Je to pro nás velmi důležité zejména v odpoledních hodinách, kdy předávání zajišťují pouze přítomné paní učitelky. Ty musí zajistit jak bezpečnost dětí ve třídě, tak plynulé předání oblečených dětí vám, rodičům. 

Přejeme Vám i Vašim dětem pokud možno příjemně prožité a hlavně zdravé listopadové dny .

                             Vaše paní učitelky

Hokejbalové dopoledne

IN LINE AKADEMIE - pokračování výcviku

TABLO NAŠICH PŘEDŠKOLÁKŮ

Hygienické potřeby

Co nás čeká do konce května?

Upozornění rodičům

Provoz MŠ od pondělí 10. května 2021

Prázdninový provoz (1)

PROJEKTOVÝ DEN " POHÁDKOVÝ PARK"

Stravné u dětí, které nenavštěvují MŠ

Zpátky ve školce - testování dětí

INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO MŠ OD 12.4. 2021

Zahájení provozu dne 12.4. - předškolní děti

Zápis do MŠ na školní rok 2021/22

Nevyzvednuté oblečení + distanční vzdělávání

Platby + distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání

Nevyzvednuté věci dětí - další termín

Uzavření MŠ od 1. března 2021 -organizační informace, ošetřovné

Stimulačně edukativní skupina

Provoz o školních jarních prázdninách + informace o bezpečnosti

Pohádkový karneval, středa 17. února

Prázdninový provoz

" O princezně, která nic neslyšela" - dětský hudební workshop -AKTUALIZOVÁNO!

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro všechny rodiče

Potvrzení o platbách školného za rok 2020 pro odečet daní

Třídy Berušky a Zahrádka - ukončení karantény

Novoroční pozdrav

Karantény ve třídách Berušky a Zahrádka

Projekt " Obědy do škol zdarma"

Uzavření mateřské školy od pondělí 21. prosince 2020

Informace třída Zahrádka + předávání dětí. AKTUALIZOVÁNO!

AKTUÁLNÍ NALÉHAVÁ PROSBA

Zpřístupnění vstupu rodičům do budovy od 30.11.2020

PROSINEC 2020 - INFORMACE PRO RODIČE

Informace o onemocnění Covid - 19

STIMULAČNĚ EDUKATIVNÍ SKUPINA - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Distanční vzdělávání - předškolní děti

Uzavření MŠ v pondělí 16.11.2020

Důležité aktuální upozornění

Co připravujeme v listopadu

Třída Sluníček v provozu od 2.11. 2020

Nové opatření od pondělí 2.11. 2020

Provoz ve dnech 29. až 30.10.2020 ( Berušky a Sluníčka)

Oznámení pro rodiče ze třídy SLUNÍČEK

Odvoz listí - prosba o spolupráci

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ

Provoz poslední říjnový týden

Předškoláci - distanční vzdělávání

Oznámení rodičům

IN - LINE AKADEMIE (1)

INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI

Poděkování rodičům a dětem za podzimní tvoření

Provoz MŠ v období školních podzimních prázdnin

IN LINE AKADEMIE ÚTERÝ 29.9. - AKTUALIZOVÁNO 1.10.!!!

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ Z BERUŠEK A SLUNÍČEK

IN - LINE AKADEMIE

Poděkování rodičům

V úterý 1.9. začínáme ! Důležité informace pro všechny rodiče.

Začátek školního roku 2020 / 2021