Aktuality

Vážení rodiče, na informativních schůzkách jste byli seznámeni se Školním řádem. K informacím patřilo mimo jiné i povinnost rodičů předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší, úrazu a pod.)V případě výskytu zdravotních obtíží u Vašeho dítěte respektujte potřeby svého dítěte, spolupracujte s mateřskou školou a chovejte se ohleduplně k ostatním. Do MŠ  tedy patří dítě zcela zdravé.

V zájmu zachování zdraví ostatních dětí má učitelka právo nepřijmout dítě s infekčním onemocněním.  V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ, je zákonný zástupce neprodleně po výzvě učitelkou si dítě z MŠ převzít.

V minulých dnech jsme zaznamenali zvýšený výskyt průjmových onemocnění. V  tomto případě nechejte děti minimálně tři dny v domácím léčení, děti opět přiveďte do kolektivu až budou zcela zdravé. Zátěž způsobená předčasným návratem k běžným aktivitám dítěte prodlouží dobu rekonvalescence a zhorší návrat dítěte k úplnému zdraví. Často je i příčinou opakovaného onemocnění dítěte.
Děkujeme za spolupráci.