Aktuality

Vážení rodiče, Vaše děti pojedou na dopolední výlet s ekologickou tématikou s názvem:

 H M Y Z Á Č C I 

Kam pojedeme ? Do Domu přírody Moravského krasu na Skalním mlýnu.

 Kdy pojedeme?

14. října třídy Zahrádka a Motýlci – sraz v MŠ do 7.40 hod., návrat k obědu.

21. října třídy Berušky a Sluníčka – sraz v MŠ do 7.40 hod., návrat k obědu.

Jak se tam dostaneme? Speciálně vypraveným autobusem DPmB

 Kolik za výlet zaplatíme? 200,- Kč ( vstupné, pojištění, částečně i doprava)

Tuto částku budou vybírat p. učitelky ve třídách týden před akcí.

 Co si děti mají vzít? Na sebe pohodlné sportovní oblečení přiměřené aktuálnímu

počasí ( připomínáme, že na Skalním mlýně bývá chladněji), do batůžku pláštěnku,

kapesník, láhev s pitím. Svačina bude zabezpečena ze školní kuchyně.

 Co děti prožijí ?

-Děti získají zájem o bezobratlé živočichy a jejich pozorování.

- Děti posílí svou environmentální senzitivitu prostřednictvím přímého pozorování v přírodě.

- Zahrají si tematicky zaměřené hry