Aktuality

- Upozorňujeme rodiče, aby u zadávání plateb udávali variabilní symbol dítěte (obdrželi jste na začátku školního roku).  Pokud není symbol uveden, platba vám bude vrácena na váš účet.

- Dosud všichni rodiče neuhradili částku 600,- Kč / pololetí kulturní fond. Tato částka byla odsouhlasena rodiči na počátku školního roku na informativních schůzkách. Tuto platbu taktéž odešlete, prosím, na účet MŠ s uvedením variabilního symbolu vašeho dítěte do konce září.

Děkujeme za spolupráci.