Aktuality

V pondělí 2. prosince 2019 se uskuteční v prostorách před kostelem sv. Vavřince v Řečkovicích tradiční rozsvícení vánočního stromečku. Zahájení této akce je plánováno na 15.00 hodin.

Naší MŠ budou svým malým vánočním pásmem reprezentovat děti ze třídy Motýlků.

Jejich vystoupení je naplánováno na 15.50 hod.

Na toto vystoupení děti přivedou paní učitelky ze školky.

Počítejte, prosím, s teplejším oblečením pro děti. Děti si po vystoupení vezmete domů, jen připomínáme: z bezpečnostních důvodů -  dejte o sobě a odchodu svého dítěte p. učitelkám vědět .

Na tuto akci zveme samozřejmě nejen rodiče dětí ze třídy Motýlků, ale i ostatních tříd.

Přijďte je svou přítomností a potleskem podpořit.

Děkujeme za spolupráci.