Aktuality

Vstup do budovy naší MŠ je chráněn přístupovým systémem a je možný za pomocí

bezpečnostních čipů.

Ty si zakoupíte  první den nástupu Vašeho dítěte. Prosíme, připravte si pro

p. učitelku přesnou částku.

Zákonným zástupcům se vydávají čipy proti záloze 100 Kč za jeden čip na dobu určitou

a to po dobu předškolního vzdělávání dítěte v MŠ.

Čipy se poskytují v počtu 2 ks na rodinu dítěte. Pokud budete mít zájem o vyšší

počet čipů, oznamte to prosím vaší p. učitelce.

 S odchodem dítěte do ZŠ, či jiného důvodu ukončení docházky  jsou rodiče povinni čipy vrátit.

Při odevzdání čipů rodiče obdrží zálohu zpět.