Aktuality

Přihlášky k těmto nadstandardním aktivitám naleznete u vstupů do tříd

1. SPORTUJEME SE SPORTÍKEM - PŘEDŠKOLÁCI                                                                           Tradiční sportování v řečkovické sokolovně ve spolupráci se Sportíkovou akademií. Informace o Sportíkově   akademii naleznete na http://sportik.cz/  

Začínáme : v úterý 18.9. 2018 .Cvičení bude probíhat vždy v úterky od 10.30 – 11.15 hodin. Cena za 12 lekcí je 1080,- Kč.

2. VĚDA NÁS BAVÍ                                                                                                                            Kroužek, který probíhá v naší MŠ je určen zvídavým dětem, které baví objevování, pokusy a dokáží se delší dobu soustředit. Srozumitelnou formou je zde dětem vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si postaví sopku, létajícího motýlka, telefon, hustoměr apod .

Přihlásit se lze pouze přes přihlašovací formulář na www.vedanasbavi.cz

 

3. STIMULAČNĚ EDUKATIVNÍ SKUPINY – zjišťujeme předběžný zájem rodičů                                        Jsou určeny pro děti s odkladem školní docházky a ostatní předškolní děti, u kterých hrozí při nástupu do školy potencionální školní neúspěch. Bude zde rozvíjeno několik základních oblastí, které je potřeba před nástupem do první třídy posílit – zrak, sluch, jemná motorika a grafomotorika, řeč, paměť a předmatematické dovednosti. Rodič se účastní lekce společně s dítětem, aby získal dovednosti k následné domácí přípravě.