Aktuality

S účinností od pondělí 2. listopadu 2020 platí v naší MŠ nové opatření:


ZÁKAZ VSTUPU RODIČŮ A CIZÍCH OSOB DO VŠECH PROSTORŮ MŠ


Předání dětí ráno: v době od 6. 45 hod – 8.00 hodin předáte dítě před vstupem určené pedagogické pracovnici. Oznámíte čas, kdy si pro dítě v poledne, případně odpoledne přijdete. Vaše dítě pak přejde do své šatny, kde se ho ujme p. učitelka.

 

Předání dětí odpoledne: vaše dítě bude převlečené a nachystáno k předání rodičům v čase, který nám ráno oznámíte. Prosíme, přijďte pro děti ve skutečně daný čas.

Po obědě:   12. 30 – 12.45 hod.

Odpoledne: 15.00 hod.

                    15.30 hod.

                    16.00 hod.

                    16.30 hod.


Prosíme rodiče, aby se při příchodu a odchodu před budovou co nejméně vzájemně shlukovali, ve venkovních prostorách MŠ prosím noste roušku. 

Připomeňte dětem, v jakém oblečení mají odejít domů, případně jaké věci si má      odnést ( této situace využijeme k podpoře samostatnosti dítěte).

Pokud chcete konzultovat jakýkoliv problém se svou p. učitelkou, využijte prosím nejlépe spojení přes e-mailovou adresu vaší třídy.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci