Aktuality

  • Poslední den provozu naší MŠ ve školním roce je úterý 30. června 2020
  • Prázdninový provoz pro přihlášení děti zahajujeme v úterý 7. července. Hygienická opatření pro mateřské školy platí i nadále, tzn. zvýšená hygienická opatření, provozní doba 7.15 - 16.30 a zákaz vstupu rodičů do budovy MŠ zůstává i během prázdninového provozu.
  • Prázdninový provoz dle počtu přihlášených dětí bude probíhat ve dvou třídách: Zahrádka a Motýlci. Rodiče dětí z Berušek a Sluníček budou informováni, do které třídy bude jejich dítě na prázdninový provoz zařazeno. Vstup do MŠ pro děti bude tedy pouze ten, kde se nachází tyto třídy.
  • Připomínáme nutnost uhradit školné za měsíc červenec i pro ty děti, které nebudou do školky chodit v červenci. Za školní kuchyni naléhavě žádáme rodiče, aby včas své dítě odhlásili případně přihlásili nejen na prázdniny, ale i  na poslední dny v červnu na www.strava.cz( normování stravy, uzávěrka, likvidace skladových zásob apod.) Za paní kuchařky mnohokrát děkujeme za pochopení a spolupráci.
  • Pro rodiče předškoláků odcházejících po prázdninách do ZŠ: vstupní čipy prosím označené vhoďte do naší poštovní schránky u ředitelny. Záloha, kterou jste za ně uhradili vám bude vrácena na váš bankovní účet, který jste nám uvedli. Pokud máte ještě ve školce mladšího sourozence, případně v září nově nastoupí vaše další dítě čipy si ponechejte.
  • Všem rodičům děkujeme za respektování mnoha pokynů a omezení, které nám přinesla aktuální situace v souvislosti s možným onemocněním Covid 19. Vaší spolupráce si velmi vážíme.

Předprázdninové pokyny

Organizační pokyny ke konci školního roku a prázdninovému provozu

Pasování na školáky - čtvrtek 18. června

Provoz + platby, informace pro rodiče

Zapište si do kalendáře, aneb co nás čeká do konce školního roku

V PONDĚLÍ OTVÍRÁME !

MOŽNOST PROMINUTÍ PLATBY ZA ŠKOLNÉ + PLATBY ŠKOLNÉHO- AKTUALIZOVÁNO 19.5. 2020 !

Informace k organizaci provozu MŠ Kárníkova 4 do konce školního roku 2019/2020

Podmínky pobytu dítěte v mateřské škole

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU + DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Prázdninový provoz

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Zápis dětí do naší MŠ na školní rok 2020/21

VELIKONOČNÍ POZDRAV

Zápis do základních škol

Předání osobních věcí dětí 2.4.2020

INFORMACE K PLATBÁM ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

POZDRAV DĚTEM I RODIČŮM

Možnost vyzvednutí osobních věcí dětí

UZAVŘENÍ MŠ, KRIZOVÉ OPATŘENÍ DOKUMENT

ORGANIZAČNÍ POKYNY K AKTUÁLNÍ SITUACI V ČR - SLEDUJTE NÁS, PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME!!!!

Zítra jdeme sportovat!

Zrušení besídky u seniorů v Naději - třída Berušky

Fotografování 5.3. 2020

Odložení začátku Sportíka na 10. března 2020

Informace pro rodiče předškoláků

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN

Informace pro rodiče budoucích školáků

Provoz naší MŠ v době školních jarních prázdnin 17. - 21.2.2020

Výskyt vší v naší MŠ

UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ V PÁTEK 31.1. 2020

Kulturní fond 2.pololetí

Připravované akce na měsíc únor 2020

Upozornění pro rodiče - řidiče

Provoz naší mateřské školy během školních prázdnin

Připravované akce na měsíc leden 2020

Vánoční a novoroční přání

Uzavření naší mateřské školy

Oznámení rodičům o výskytu infekčního onemocnění

Informace o výtěžku z charitativního vánočního bazárku

Připravované akce na tento týden - malé připomenutí

UKONČENÍ SBĚRU PAPÍRU

UPOZORNĚNÍ NA VÝSKYT SPÁLY

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA PROSINEC 2019

Informace pro rodiče dětí ze třídy Motýlků

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BAZÁREK

Předvánoční setkání na školní zahradě

SAMETOVÝ PÁTEK - PODĚKOVÁNÍ

SAMETOVÝ PÁTEK

Připravované akce na měsíc listopad 2019

Další připravovaná akce pro rodiče začátkem listopadu

Poděkování a prosba

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A BERUŠEK

Připomínáme pondělní akci ( 21.10) - pouze třídy Berušky a Sluníčka

Provoz MŠ během školních podzimních prázdnin + Sportík 29.10.

Připomínáme pondělní akci - pouze třídy Zahrádka a Motýlci

Pondělní vánoční fotografování dětí

PODĚKOVÁNÍ ZA PODZIMNÍ TVOŘENÍ

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM HMYZÁČCI

Připravované akce na měsíc říjen 2019

Věda nás baví- volná místa v kroužku

Informace k platbám

ŘEČKOVICKÝ PODZIMNÍČEK 23.9. -. 4.10.201

Změna konání termínu Malé technické univerzity ( třídy Sluníčka a Zahrádka)

Další připravovaná akce v září (1)

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

Připravované akce na měsíc září 2019

Pondělí 2.9. - první den ve školce

Již za týden !