Aktuality

Děkujeme touto cestou všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě školky na rekonstrukci elektřiny v naší MŠ. Díky Vám jsme mohli předat školku firmě provádějící tuto akci bez větší časové prodlevy a bez podstatného omezení provozu školky.  Všem rodičům přejeme příjemné strávení letních měsíců a v pondělí 3. září 2018  se těšíme na Vás i na Vaše děti na poprázdninové shledání.