Aktuality

Opět děkujeme rodičům za vaši ochotu a čas, který věnujete odvozu napytlovaného listí do ekodvora.

Taktéž děkujeme za dodání papírového odpadu do našeho sběrného místa pod schodama v první hale.