Aktuality

Děkujeme touto cestou všem rodičům, kteří nám dnes odvezli zapytlované listí do ekodvora. Vaší okamžité reakce si velmi vážíme. Odvoz tohoto odpadu je pro nás velmi komplikovaný. Lze předpokládat, že v dalších dnech nahrabeme opět další pytle, obracíme se proto i na další rodiče s žádostí o tuto pomoc. Děkujeme také za to, že nám pytle vrátíte, abychom je opět mohli naplnit.