Aktuality

Připomínáme rodičům, že v pondělí 7.9. se budou vaše děti fotografovat na sérii vánočních fotografií.

1. Focení tradičně provádí firma Fotodienst, fotit bude zkušený fotograf p. Kohák ve třídě Zahrádka.

2. Děti tento den přiveďte do školky v pro vás obvyklém čase, fotit se budou společně se svou třídou, není třeba vaší přítomnost.

3. Pokud máte zájem fotit vaše dítě se sourozencem nenavštěvujícím MŠ je pro vás vyhrazen čas od 8.00 hod . Respektujte prosím organizační pokyny p. učitelky a také to, že v této třídě probíhá běžný režim výchovně vzdělávací práce.

4. Ukázku vánoční kolekce i s cenami naleznete v obou halách u hlavního vstupu. Po zkušenostech z minulých focení nebudeme požadovat přídavné balíčky.

5. V případě, že se vám kolekce nebude líbit, vrátíte ji p. učitelce a sada bude protokolárně skartována.

Děkujeme za spolupráci