Aktuality

Informace je určená pro rodiče předškoláků ze tříd Berušek, Motýlků a Zahrádky, kteří v současné době nedochází do MŠ. V rámci distanční výuky budoucích školáčků  máme pro Vaše děti připraveny pracovní listy na domácí procvičování. Pro tyto úkoly se můžete zastavit ve čtvrtek 22. a v pátek 23.10. 2020 do své třídy v době, kdy je MŠ zpřístupněna rodičům. Děti, které jsou momentálně přítomné obdrží tyto úkoly přímo ve školce. Tento pokyn se netýká dětí ze třídy Sluníček ( mají individuální vzdělávací plány, podle kterých pracují s p. logopedkou).

Sledujte také na těchto webových stránkách sekci ""Činnosti doma", která volně navazuje na jarní " Školku v roušce".  Najdete zde starší i nové  inspirace a také odkazy na dle našeho názoru zajímavé stránky k činnostem s vašimi dětmi. Nezapomněli jsme  ani na vás, rodiče - poslední  část těchto inspirací je věnována právě vám.

Děkujeme za spolupráci.