Aktuality

Připomínáme - v pondělí 21. října 2019 prosíme přiveďte děti ze třídy Berušek a Sluníček do mateřské školy nejpozději v 7.40 hodin. Odjíždíme do Skalního mlýna na ekovýchovný program Hmyzáčci.Po našem odjezdu budou tyto třídy uzavřeny a provoz v těchto třídách nebude zajištěn.

Bližší informace naleznete na tomto webu v sekci " aktuality".

Děkujeme za spolupráci