Aktuality

Připomínáme - v pondělí 14.10. 2019 prosím přiveďte děti ze třídy Motýlků a Zahrádky do školky nejpozději do 7.40 hod. - odjíždíme do Skalního mlýna na ekovýchovný program Hmyzáčci. Po našem odjezdu budou třídy uzamčeny a provoz v těchto třídách nebude zajištěn.

Bližší informace k této akci naleznete zde na tomto webu v sekci " aktuality". 

Děkujeme za spolupráci