Aktuality

Upozornění pro rodiče dětí ze třídy Berušek a Sluníček. Váš vstup bude v tyto dny uzamčen. Využijeme sníženého počtu přihlášených dětí k důkladnější dezinfekci prostor, zařízení, hraček apod. v této polovině budovy. Děti ze Sluníček budou mít celodenní pobyt ve třídě Zahrádka. Děti ze třídy Berušek budou rozděleny do třídy Motýlků a Zahrádky, rozpis budete mít k dispozici na dveřích u vstupů do těchto tříd. Děkujeme rodičům za pochopení.