Aktuality

Děkujeme všem rodičům, kteří nám nosí svázaný papír do sběru. Za částku získanou z tohoto sběru zakupujeme dětské knihy. Připomínáme, že sběrné místo je pod schody v první hale ( vstup do tříd Berušky a Sluníčka).