Aktuality

CHARITATIVNÍ PROJEKT SNĚHULÁCI PRO AFRIKU 2018

( otázky a odpovědi )

O jakou akci jde ?

V naší mateřské škole se každoročně zapojujeme do projektu SNĚHULÁCI PRO AFRIKU. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu je postavit či vyrobit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč. Naši rodiče, děti a p. učitelky se zapojují tím, že zhotoví sněhuláka doma a přinesou ho do školky spolu se startovným. Pokud nám sněhové podmínky dovolí, postavíme také sněhuláky na zahradě mateřské školy v rámci dopoledního pobytu venku.

Projekt Sněhuláci pro Afriku by měl pomoci vydělat peníze na přepravu dalších kol do Afriky (cca 8000 kol už tam tato společnost přepravila). V loňském roce se zapojilo cca 275 škol a organizací, firem a podařilo se vybrat částku 275 000Kč. Celkem už tuto akci během 5 let podpořilo více než 1200 škol a vybralo se více než 1 200 000 Kč.

Kdo a kdy se zapojí ?

Děti a jejich rodiče, p. učitelky a ostatní zaměstnankyně naší MŠ v termínu od 12. - 23.2. 2018

Co budeme vyrábět?

Pokusíte se doma zhotovit nebo nakreslit jakéhokoliv sněhuláka. Počet i výběr materiálů není omezený.

V loňských ročnících jste společně s dětmi zhotovili sněhuláky papírové, pletené, háčkované, drátěné, plstěné, z PET lahví, z přírodnin apod.

Kolik činí startovné?

50,- Kč

Komu přineseme sněhuláka se startovným 50,- Kč ?

Do své třídy. Paní učitelka zapíše Vaši darovanou částku do darovací listiny a váš sněhulákovský výrobek vystaví v šatně.

 

Kam poputuje vybraná částka?

Vybraná částka za startovné bude určena na přepravu jízdních kol do Gambie, peníze budou odeslány na účet společnosti Kola pro Afriku.

 

Kde se dozvím víc informací o projektu ?

Patron projektu v naší MŠ : Hana Nečasová ( třída Zahrádka)

webové stránky: www.kolaproafriku.cz

www.snehulaciproafriku.cz