Aktuality

Co je to stimulačně edukativní skupina?

Je určena předškolním dětem v běžných třídách ( děti ve speciální logopedické třídě pracují podle svých individuálních programů pro každé dítě), které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky, a také dětem, kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout začátek školní docházky. V běžném režimu dochází rodiče do školky a společně s dítětem .V deseti lekcích, které mají postupnou návaznost je rozvíjeno několik základních oblastí, které je potřeba před nástupem do první třídy posílit – zrak, sluch, jemná motorika a grafomotorika, řeč, paměť a předmatematické dovednosti.

Jak bude probíhat nyní v současném omezeném režimu?

Stimulačně edukativní skupina pro předškolní děti tento školní rok proběhne jinou formou než obvykle. Z našich mnohaletých zkušeností s realizací těchto skupin si uvědomujeme, že osobní kontakt s rodiči je nenahraditelný, přesto považujeme za důležité alespoň touto formou nabídnout vám i vašim dětem předškolní aktivity, které aktuálně doplňujeme i při činnostech ve školce, případně distančním vzdělávání. Paní učitelka vám předá sadu pracovních listů, po vypracování dítětem předáte vypracované listy zpět paní učitelce , která následně poskytne rodiči osobně nebo e-mailem zpětnou vazbu. Obdržíte také náměty na rozvoj dovedností vašich dětí.

Kolik lekcí kombinované formy stimulačně edukativní skupiny vám bude nabídnuto?

Standardně 10 lekcí, vždy 1x týdně vždy každý čtvrtek. Tento den vám předáme materiály pro vaše děti, zároveň si převezmeme vypracované pracovní listy z předchozí lekce. První předání bude ve čtvrtek 19. listopadu 2020.

Jaká je cena?

Stimulačně edukativní skupiny jsou zdarma. Jde o projekt Statutárního města Brna „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“ . Vás, rodiče jen poprosíme po každé lekci o podpis Čestného prohlášení, že jste pracovní listy od nás přijali a že došlo také k osobní, případně e-mailové konzultaci.


Jakým způsobem a do kdy se můžeme přihlásit?

Do pátku 13. listopadu 2020 na e-mailovou adresu své třídy.