Aktuality

                  STŘEDA 24. října 2018

       " Století naší školkou proletí"

               Srdečně Vás zveme na účast na společné akci pro rodiče !

Nejen dnes oslavíme 100. výročí založení Československé republiky .

Toto výročí si připomeneme také aktivitami v MŠ, stejně jako zapojením

školní kuchyně tematicky upraveným jídelníčkem.

 

1. Dopolední program pro děti z celé naší MŠ ke 100. výročí vzniku ČR.

Na děti čekají jejich věku přiměřené aktivity k tomuto tématu.

 

2. Oblíbená ochutnávková akce tentokrát na téma:

„ Dobroty našich babiček“

Tato aktivita je určena pro děti a jejich rodiče.

Třída Zahrádka od 15.00 – 16.15 hod.

ivítáme od Vás rodičů jakékoliv ukázky tradiční české kuchyně.

Mohou to být např. koláče, buchty, lívance, rolády, ovocné knedlíky, pomazánky,

marmelády, sušené ovoce apod. - dle uvážení, fantazie a možností rodičů.

Organizační poznámka : prosíme, přineste vaše dobroty pokud možno již ve

středu ráno. Přivítáme také recept, který můžeme namnožit a podělit se tak i

s ostatními rodiči. Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci.

 

3. Keramické tvoření rodičů – lípa .

Třída Sluníčka od 15.00 -16.15 hod.

Tato aktivita je určena pouze pro rodiče.

Organizační poznámka :Děkujeme, že budete z prostorových a organizačních

důvodů respektovat účast pouze dospělých. Vašim dětem je různé keramické tvoření

nabízeno v průběhu celého školního roku.

 

4. Táto, mámo , vyrob se mnou !

( trochu fantazie, času a dřiny – vždyť máme sté narozeniny!)

Tato aktivita bude probíhat během měsíce října u vás doma.

Uzávěrka je právě ve středu 24. října, kdy se s vašimi společně zhotovenými výrobky

mohou potěšit také ostatní děti a rodiče na výstavce.

Pokuste se s dětmi vymyslet,vyrobit a přinést do školky cokoliv, co se vztahuje ke letošnímu

výročí vzniku ČR. Nezalekněte se zadání, přinášíme jednoduché tipy na tvoření, sami jistě

přijdete vy, nebo vaše děti na další. Fantazii se meze nekladou.

Například:

- domečky z krabičky od čajů ( moje město)

- české "mince" ( sádra, plastelina, kamínky)

- na nakreslené mapě zaznamenat místa, která jste navštívili

- omalovánky, obrázky, koláže z historických obrázků

- zhotovit českou vlajku

- navrhnout, nakreslit a vystřihnout staré historické auto, šaty…

 

Těšíme se na Vaše společně zhotovené práce a také na setkání 24.10. 2018 !