Aktuality

S předstihem si dovolujeme upozornit všechny rodiče, zejména pak rodiče dětí odcházejících do ZŠ, že naše tradiční akce loučení se školním rokem a pasování školáků se uskuteční v úterý 22. května 2018 od 15.30 hod. na tradičním místě, tedy v areálu bývalého řečkovického pivovaru.