Aktuality

.Vážení rodiče,

je to tady  - od pondělí 25. května  se skutečně po více než dvouměsíční neplánované pauze skutečně setkáme. Pokynů, nařízení, povinností a zákazů  máme kolem sebe všichni poslední dobou všichni víc než dost. Tento stav se nevyhnul ani nám. Všechny potřebné informace najdete v sekci aktuálně. Prosíme o dodržování všech pokynů.

Ještě před otevřením nám dovolte poslední pokyny (lze předpokládat, že je budeme ještě do pondělí aktualizovat):

  • Děkujeme vám, že zejména první den budete připraveni tak, aby především pro děti byl nástup do školky po dlouhé době i přes všechna opatření radostný a co nejméně komplikovaný. Znamená to mít připravenou pro přebírající zaměstnankyni MŠ podepsanou tašku s věcmi + potřebné podepsané dokumenty, aby se předávání dětí před školkou zbytečně neprodlužovalo. Pokud budeme některá opatření rozvolňovat, budete na tuto skutečnost upozorněni ( např. přítomnost omezeného počtu rodičů v šatně apod).  
  • Všem děkujeme za vyplnění a odeslání dotazníku. Vaše informace nám pomohly v základní orientaci při plánování provozu po znovuotevření MŠ, ale také při plánování organizace prázdninového provozu. Možná někteří z vás měli problém při zadávání termínů přítomnosti v červencovém provozu. Důležité je, že víme, o vašem zájmu o provoz, tento zájem ještě konkrétně upřesníme před prázdninami.
  • Důležitá informace - pokud dítě nenastoupí, odhlaste ho prosím na www.strava.cz, tak jako obvykle, vyplnění dotazníku je určeno pro p. učitelky, nikoliv pro kuchyni.
  • Opět se vracíme  k prázdninovému provozu -bude se konat ve dnech  7. 7.  - 31. 7. 2020 a to pouze pro děti z naší mateřské školy  tzn. děti, které jsou v současné době zapsány v MŠ Kárníkova.Důležitá informace: v měsíci červenci nelze žádat o prominutí platby, za tento měsíc musí uhradit rodiče školné ve výši 565,- Kč a to i  v případě, že dítě nenastoupí 
  • Prostředí školky i zahrady jsme celý týden připravovaly na nástup dětí tak, aby vše vyhovovalo hygienickým požadavkům.
  • Celý kolektiv školky se těší na opětovné ( a samozřejmě bezpečné) setkání !

Organizační pokyny ke konci školního roku a prázdninovému provozu

Pasování na školáky - čtvrtek 18. června

Provoz + platby, informace pro rodiče

Zapište si do kalendáře, aneb co nás čeká do konce školního roku

V PONDĚLÍ OTVÍRÁME !

MOŽNOST PROMINUTÍ PLATBY ZA ŠKOLNÉ + PLATBY ŠKOLNÉHO- AKTUALIZOVÁNO 19.5. 2020 !

Informace k organizaci provozu MŠ Kárníkova 4 do konce školního roku 2019/2020

Podmínky pobytu dítěte v mateřské škole

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU + DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Prázdninový provoz

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Zápis dětí do naší MŠ na školní rok 2020/21

VELIKONOČNÍ POZDRAV

Zápis do základních škol

Předání osobních věcí dětí 2.4.2020

INFORMACE K PLATBÁM ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

POZDRAV DĚTEM I RODIČŮM

Možnost vyzvednutí osobních věcí dětí

UZAVŘENÍ MŠ, KRIZOVÉ OPATŘENÍ DOKUMENT

ORGANIZAČNÍ POKYNY K AKTUÁLNÍ SITUACI V ČR - SLEDUJTE NÁS, PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME!!!!

Zítra jdeme sportovat!

Zrušení besídky u seniorů v Naději - třída Berušky

Fotografování 5.3. 2020

Odložení začátku Sportíka na 10. března 2020

Informace pro rodiče předškoláků

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN

Informace pro rodiče budoucích školáků

Provoz naší MŠ v době školních jarních prázdnin 17. - 21.2.2020

Výskyt vší v naší MŠ

UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ V PÁTEK 31.1. 2020

Kulturní fond 2.pololetí

Připravované akce na měsíc únor 2020

Upozornění pro rodiče - řidiče

Provoz naší mateřské školy během školních prázdnin

Připravované akce na měsíc leden 2020

Vánoční a novoroční přání

Uzavření naší mateřské školy

Oznámení rodičům o výskytu infekčního onemocnění

Informace o výtěžku z charitativního vánočního bazárku

Připravované akce na tento týden - malé připomenutí

UKONČENÍ SBĚRU PAPÍRU

UPOZORNĚNÍ NA VÝSKYT SPÁLY

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA PROSINEC 2019

Informace pro rodiče dětí ze třídy Motýlků

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BAZÁREK

Předvánoční setkání na školní zahradě

SAMETOVÝ PÁTEK - PODĚKOVÁNÍ

SAMETOVÝ PÁTEK

Připravované akce na měsíc listopad 2019

Další připravovaná akce pro rodiče začátkem listopadu

Poděkování a prosba

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A BERUŠEK

Připomínáme pondělní akci ( 21.10) - pouze třídy Berušky a Sluníčka

Provoz MŠ během školních podzimních prázdnin + Sportík 29.10.

Připomínáme pondělní akci - pouze třídy Zahrádka a Motýlci

Pondělní vánoční fotografování dětí

PODĚKOVÁNÍ ZA PODZIMNÍ TVOŘENÍ

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM HMYZÁČCI

Připravované akce na měsíc říjen 2019

Věda nás baví- volná místa v kroužku

Informace k platbám

ŘEČKOVICKÝ PODZIMNÍČEK 23.9. -. 4.10.201

Změna konání termínu Malé technické univerzity ( třídy Sluníčka a Zahrádka)

Další připravovaná akce v září (1)

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

Připravované akce na měsíc září 2019

Pondělí 2.9. - první den ve školce

Již za týden !