Aktuality

Vážení rodiče,

na prahu prázdnin a nového školního roku 2020/21 si Vás dovolujeme seznámit se základními informacemi, které v obecném rámci nastiňují pokyny k nástupu Vašeho dítěte do naší mateřské školy. Další doplňující informace naleznete také na našem webu (např. platby), podrobné písemné informace obdržíte také při nástupu do MŠ. Ani my jsme se nevyhnuli nezbytným aktuálním  hygienickým opatřením. Prosíme rodiče, aby dítě do MŠ doprovázel jen jeden zákonný zástupce a to s rouškou. Upozorňujeme také na dodržování bezpečné sociální vzdálenosti a zdržování se v prostorách MŠ nezbytně nutnou dobu. Děkujeme všem rodičům za respektování a dodržování všech epidemiologických pravidel . Snažíme se ochránit vaše děti, personál MŠ i vás.   

1. PRVNÍ DEN VE ŠKOLCE

V úterý 1. září 2020 případně následující dny přivítáme Vaše dítě do naší mateřské školy. Zejména pro nově příchozí děti je to významná změna v životě dítěte, ale i celé rodiny. Na obou vchodových dveří najdete seznamy dětí se zařazením do třídy a jejich značkou. Hurá ! Už víte, do které třídy máte namířit. Před každou třídou je šatna a tam spolu s dítětem objevíte svou skříňku. Do ní si uložíte věci, které jste si přinesli:

Věci na ven ( podepsané) s ohledem na aktuální počasí –ponožky ( jiné než ve třídě), tepláky (případně kraťasy), mikina, bunda a pokrývka hlavy, tenisky uložíte na dno skříňky.

Do horní poličky skříňky uložíte roušku ( zůstává ve školce), podepsanou pláštěnku, protože chodíme ven za každého počasí, balení papírových kapesníků a podepsané náhradní oblečení – slipy/kalhotky, ponožky, tričko, tepláky. Slouží k tomu, kdyby se dítěti stala "nehoda", nebo se zašpinilo či polilo. Pokud lze předpokládat, že se dítě pomočuje, prosíme uložte zde také roli větších trhacích igelitových sáčků.

Kromě papírových kapesníků, které zůstávají v šatně, případně igelitových sáčků není třeba do školky nic nosit. Děti dostanou na pitný režim ze školky nové hrníčky a až do odvolání si nebudou čistit po obědě zuby.

Teď už zbývá jen oblečení do třídy (podepsané) - na sebe pohodlné tričko, dále buď tepláky, či legíny, holčičky mohou také zástěrku, nebo také kalhoty nejlépe do gumy. Na nožičky podepsané  papuče, které jsou  zdravotně nezávadné s pevnou patou a světlou podrážkou . Prosíme nedávejte dětem pantofle, či kroksy. Děti potřebují obuv, která jim dovolí radostný a bezpečný pohyb.Podepsané pyžamo ( pokud bude dítě spát)  předáte při příchodu paní učitelce.

Při vstupu do třídy se seznámíte ( po prázdninách radostně shledáte) se „ svou“ paní učitelkou. Obdržíte sadu formulářů, kterými se opravdu nebudeme v tento moment zabývat, odnesete si je domů a vyplněné nám nejlépe druhý den přinesete opět do školky. Jediné co budeme potřebovat ihned vyplnit bude formulář s Vašimi aktuálními telefonními čísly, mailovou adresou. Podepíšete nám také potvrzení o bezinfekčnosti. Domluvíte si dobu pobytu v nejbližších dnech. Doporučujeme nenechávat v prvních dnech nově příchozí děti ve školce celou dobu provozu, optimální je první dva týdny brát děti po obědě domů.

Dodržujte pokud možno pravidelnou docházku, nepoužívejte školku jako formu odměny nebo trestu.  Dejte svému dítěti i nám čas se adaptovat.  Sledujte nástěnky a webové stránky školy, při jakýchkoliv nejasnostech kontaktujte učitelku, p. ředitelku či zástupkyni ředitelky školy.Rodičům nově nastupujících dětí doporučujeme shlédnutí  sekce Výuka - Poprvé do školky na těchto webových stránkách.

2. LEGISLATIVA

Pro nové rodiče - ujistěte se prosím, zda jste odevzdali vyplněný, podepsaný a lékařem ověřený Evidenční list. Bez tohoto dokumentu dítě nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání.

Ostatní rodiče - žádáme o eventuální opravu změn ( bydliště, telefon, úprava styku s dítětem apod.)

 

3. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Vyplývají z aktuálních rozhodnutí MŠMT a ředitelství školy. Důrazně upozorňujeme na fakt, že dítě musí nastoupit do MŠ zcela zdravé a bez sebemenších příznaků jakékoliv nemoci. Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest ,náhlá ztráta chuti a čichu, střevní potíže) nesmí do školy vstoupit. Pokud dítě během dne bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte. 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Žádáme rodiče, aby se neshromažďovali před budovou MŠ
 • Před budovou dodržujte rozestupy 2 metry
 • Přicházejte postupně v době 6.45 – 8.00 hod., aby se netvořily zástupy lidí. 
 • Areál MŠ i budova školy se v 8.00 z bezpečnostních důvodů zamyká

Vstup do budovy a pohyb v šatně

 • Při vstupu do budovy si prosím vydesinfikujte ruce
 • Snažte se i v prostorách budovy dodržovat odstupy
 • Žádáme rodiče, aby se se v prostorách MŠ pohybovali vždy v roušce a to pouze po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí dítěte- doporučení
 • V šatně jedné třídy budou vždy maximálně 3 dospělé osoby- doporučení
 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostoru školy nosit nemusí
 • Vaše dítě si před vstupem do třídy důkladně (20-30 vteřin) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.

V prostorách mateřské školy

 • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku 
 • Všechny aktivity budeme směřovat k tomu, aby se děti co nejméně setkávaly
 • Není povoleno do MŠ přinášet hračky z domova. Zákaz se vztahuje i na plyšové hračky během spaní.

4. PROVOZNÍ DOBA MŠ JE OD 6.45 – 16.45 hod.

Z bezpečnostních důvodů je budova MŠ otevřena:

6.45 - 8.00 hod příchod všech dětí do školky.

12.30- 13.00 hod přebírání dětí zákonnými zástupci - odchod těch dětí, které jdou domů po obědě

14.45 –16.45 hod. přebírání dětí zákonnými zástupci – odchod zbývajících dětí domů.

V ostatní čas je MŠ uzavřena. Prosíme o respektování těchto časů. Zejména pak upozorňujeme rodiče na ranní nástup do 8.00 hodin. Pozdní příchod narušuje práci, hru a další činnosti dětí. Odpoledne si prosíme vyzvedněte děti tak, aby se v čase 16.45 hodin skutečně budova uzamkla.Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod po předchozí domluvě s učitelkou (bezpečnostní důvody-MŠ je uzamčena).

Pro předškolní děti a děti s OŠD je povinné předškolní vzdělávání v době od 8.00 - 12.00 hodin.

Vaše děti budou oproti minulým školním rokům  drtivou většinu dne, tedy od 6.45 - 16.15 hodin  pouze ve své třídě se svými kamarády a p. učitelkami.Od 16.15 – 16.45 hodin budou děti v rozcházecí třídě - ve dvoutýdenních intervalech v pořadí třídy Berušky -Zahrádka - Motýlci. Na vstupních dveřích budete vždy upozorněni která třída je rozcházecí tedy ta, která je aktuálně určena na závěrečný pobyt vašich dětí. 

Upozorňujeme rodiče, že pokud bez telefonického či jiného upozornění o neočekávaném zdržení nebude dítě vyzvednuto do 15 minut po zavírací době – tedy do 17.00 hod., MŠ bude kontaktovat Policii ČR a Orgán sociálně právní ochrany dítěte. Dítě pak bude předáno do Krizového centra na Hapalově ul. 4.

 

5. BEZPEČNOST

Vstup do budovy naší MŠ je chráněn přístupovým systémem a je možný za pomocí bezpečnostních čipů. Ty si zakoupíte první den nástupu Vašeho dítěte. Prosíme, připravte si pro p. učitelku přesnou částku. Zákonným zástupcům se vydávají čipy proti záloze 100 Kč za jeden čip na dobu určitou a to po dobu předškolního vzdělávání dítěte v MŠ. Čipy se poskytují v počtu 2 ks na rodinu dítěte. Pokud budete mít zájem o vyšší počet čipů, oznamte to prosím vaší p. učitelce. S odchodem dítěte do ZŠ, či jiného důvodu ukončení docházky jsou rodiče povinni čipy vrátit. Při odevzdání čipů rodiče obdrží zálohu zpět.

Žádáme vás taktéž, aby jste se s dítětem v areálu MŠ při příchodu a odchodu zdržovali nezbytně nutnou dobu a zamezili tak úrazům. Připomínáme, že za bezpečnost dětí zodpovídá učitelka v době od předání do vydání dítěte rodičům.

Přejeme Vám i Vašim dětem příjemný a bezproblémový nástup do mateřské školy . Na nové i stávající děti se v úterý 1. září 2020 těší kolektiv všech zaměstnankyň MŠ Kárníkova.

 

 

 

 

 

 

Zpátky ve školce - testování dětí

INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO MŠ OD 12.4. 2021

Zahájení provozu dne 12.4. - předškolní děti

Zápis do MŠ na školní rok 2021/22

Nevyzvednuté oblečení + distanční vzdělávání

Platby + distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání

Nevyzvednuté věci dětí - další termín

Uzavření MŠ od 1. března 2021 -organizační informace, ošetřovné

Stimulačně edukativní skupina

Provoz o školních jarních prázdninách + informace o bezpečnosti

Pohádkový karneval, středa 17. února

Prázdninový provoz

" O princezně, která nic neslyšela" - dětský hudební workshop -AKTUALIZOVÁNO!

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro všechny rodiče

Potvrzení o platbách školného za rok 2020 pro odečet daní

Třídy Berušky a Zahrádka - ukončení karantény

Novoroční pozdrav

Karantény ve třídách Berušky a Zahrádka

Projekt " Obědy do škol zdarma"

Uzavření mateřské školy od pondělí 21. prosince 2020

Informace třída Zahrádka + předávání dětí. AKTUALIZOVÁNO!

AKTUÁLNÍ NALÉHAVÁ PROSBA

Zpřístupnění vstupu rodičům do budovy od 30.11.2020

PROSINEC 2020 - INFORMACE PRO RODIČE

Informace o onemocnění Covid - 19

STIMULAČNĚ EDUKATIVNÍ SKUPINA - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Distanční vzdělávání - předškolní děti

Uzavření MŠ v pondělí 16.11.2020

Důležité aktuální upozornění

Co připravujeme v listopadu

Třída Sluníček v provozu od 2.11. 2020

Nové opatření od pondělí 2.11. 2020

Provoz ve dnech 29. až 30.10.2020 ( Berušky a Sluníčka)

Oznámení pro rodiče ze třídy SLUNÍČEK

Odvoz listí - prosba o spolupráci

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ

Provoz poslední říjnový týden

Předškoláci - distanční vzdělávání

Oznámení rodičům

IN - LINE AKADEMIE (1)

INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI

Poděkování rodičům a dětem za podzimní tvoření

Provoz MŠ v období školních podzimních prázdnin

IN LINE AKADEMIE ÚTERÝ 29.9. - AKTUALIZOVÁNO 1.10.!!!

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ Z BERUŠEK A SLUNÍČEK

IN - LINE AKADEMIE

Poděkování rodičům

V úterý 1.9. začínáme ! Důležité informace pro všechny rodiče.

Začátek školního roku 2020 / 2021