Aktuality

 Toto upozornění je určeno novým rodičům, kteří chtějí zapsat své dítě do naší mateřské školy na příští školní rok.

Všechny informace k zápisu, který probíhá elektronickou formou naleznete pouze na https://zapisdoms.brno.cz/

1. Vydávání 

Zápis do naší mateřské školy proběhne tak jako každý rok elektronickou formou. Na stránce  https://zapisdoms.brno.cz/ naleznete přihlášku a  informace k tomuto zápisu. Přihlášku lze také vyzvednut  na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám.3., 1. patro .Upozorňujeme, že již  od 1. do 30. 4. 2020 probíhá vyplňování těchto  přihlášek, její součástí je i nezbytné potvrzení od ošetřujícího dětského lékaře. 

2.Sběr vyplněných přihlášek, čestného prohlášení a kopie očkovacího průkazu:

  4. a 5. května 2020  od 8.00 - 16.00 hodin

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: tood8h
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. vhozením do označené poštovní schránky na brance MŠ
 5. osobní předání jen ve výjimečných případech a po telefonické a e-mailové domluvě  : v pondělí 4.5.2020 od 13 do 16 hod

 Doklady k zápisu:

 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří četným prohlášení rodiče (viz příloha).
 • Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor v příloze), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor v příloze)

Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

V případě zdravotních obtíží dítěte, poproste svého dětského lékaře o zprávu pro MŠ. Prosíme o vyplnění e mailové adresy na přihlášce.

3. Přijímací řízení - od 11. května 2020

Předprázdninové pokyny

Organizační pokyny ke konci školního roku a prázdninovému provozu

Pasování na školáky - čtvrtek 18. června

Provoz + platby, informace pro rodiče

Zapište si do kalendáře, aneb co nás čeká do konce školního roku

V PONDĚLÍ OTVÍRÁME !

MOŽNOST PROMINUTÍ PLATBY ZA ŠKOLNÉ + PLATBY ŠKOLNÉHO- AKTUALIZOVÁNO 19.5. 2020 !

Informace k organizaci provozu MŠ Kárníkova 4 do konce školního roku 2019/2020

Podmínky pobytu dítěte v mateřské škole

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU + DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Prázdninový provoz

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Zápis dětí do naší MŠ na školní rok 2020/21

VELIKONOČNÍ POZDRAV

Zápis do základních škol

Předání osobních věcí dětí 2.4.2020

INFORMACE K PLATBÁM ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

POZDRAV DĚTEM I RODIČŮM

Možnost vyzvednutí osobních věcí dětí

UZAVŘENÍ MŠ, KRIZOVÉ OPATŘENÍ DOKUMENT

ORGANIZAČNÍ POKYNY K AKTUÁLNÍ SITUACI V ČR - SLEDUJTE NÁS, PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME!!!!

Zítra jdeme sportovat!

Zrušení besídky u seniorů v Naději - třída Berušky

Fotografování 5.3. 2020

Odložení začátku Sportíka na 10. března 2020

Informace pro rodiče předškoláků

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN

Informace pro rodiče budoucích školáků

Provoz naší MŠ v době školních jarních prázdnin 17. - 21.2.2020

Výskyt vší v naší MŠ

UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ V PÁTEK 31.1. 2020

Kulturní fond 2.pololetí

Připravované akce na měsíc únor 2020

Upozornění pro rodiče - řidiče

Provoz naší mateřské školy během školních prázdnin

Připravované akce na měsíc leden 2020

Vánoční a novoroční přání

Uzavření naší mateřské školy

Oznámení rodičům o výskytu infekčního onemocnění

Informace o výtěžku z charitativního vánočního bazárku

Připravované akce na tento týden - malé připomenutí

UKONČENÍ SBĚRU PAPÍRU

UPOZORNĚNÍ NA VÝSKYT SPÁLY

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA PROSINEC 2019

Informace pro rodiče dětí ze třídy Motýlků

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BAZÁREK

Předvánoční setkání na školní zahradě

SAMETOVÝ PÁTEK - PODĚKOVÁNÍ

SAMETOVÝ PÁTEK

Připravované akce na měsíc listopad 2019

Další připravovaná akce pro rodiče začátkem listopadu

Poděkování a prosba

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A BERUŠEK

Připomínáme pondělní akci ( 21.10) - pouze třídy Berušky a Sluníčka

Provoz MŠ během školních podzimních prázdnin + Sportík 29.10.

Připomínáme pondělní akci - pouze třídy Zahrádka a Motýlci

Pondělní vánoční fotografování dětí

PODĚKOVÁNÍ ZA PODZIMNÍ TVOŘENÍ

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM HMYZÁČCI

Připravované akce na měsíc říjen 2019

Věda nás baví- volná místa v kroužku

Informace k platbám

ŘEČKOVICKÝ PODZIMNÍČEK 23.9. -. 4.10.201

Změna konání termínu Malé technické univerzity ( třídy Sluníčka a Zahrádka)

Další připravovaná akce v září (1)

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

Připravované akce na měsíc září 2019

Pondělí 2.9. - první den ve školce

Již za týden !