Aktuality

Zápis do  mateřské školy bude v rámci města Brna prováděn pouze prostřednictvím systému elektronické podpory. Elektronický systém zpracovává všechna data během celého přijímacího řízení automaticky a nelze jej ovlivnit.

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat v období od:

3. dubna do 1. května 2018 na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz

Sběr přihlášek: 2. a 3. května 2018

Přijímací řízení: od 10. května 2018

Zpětvzetí: do 23. května 2018