CO PŘINESL PODZIM VE ŠKOLCE

Pomalými kroky se blíží adventní období, podzim vystřídá zimu a co nevidět přijde čas vánočního očekávání. Podzim a témata s ním spojená prolínal všemi aktivitami v  naší školce. Děti si užily různá  tvoření, Vaše společné výrobky udělali radost návštěvníkům zahrádkářské výstavy Hortus. Absolvovaly také ekovýchovný program v Domě ekologické výchovy na Skalním mlýnu. Cílená práce s předškoláky probíhá nejen v průběhu dne ve všech třídách, ale také ve dvou stimulačně edukativních skupinách. Nevadí nám, že se v listopadu den krátí a noc se dlouží ( a všude je plno louží). Těšíme se na společné předvánoční aktivity ve školce i mimo ni!

ŘÍJNOVÁ BILANCE

Sedm týdnů nového školního roku přineslo dětem i dospělým mnoho zážitků a setkání. Přihlášené děti začaly navštěvovat kroužky Věda nás baví a předškoláci začali sportovat v řečkovické sokolovně. Velmi jsme ocenili Vaše společné práce v rámci akce Řečkovický podzimníček.Na podzimním tvořivém setkání spojeném s ochutnávkou domácích štrúdlů jsme přivítali Vaší velkou účast a měli jsme společně velkou radost z příjemně stráveného odpoledne. Všechny třídy byly na dopoledním výletě věnovaném Dni stromů. Děkujeme Vám rodičům za dosavadní spolupráci a vstřícnost. 

 

Na sklonku září

První měsíc nového školního roku se pomalu chýlí ke konci. Děti se postupně adaptují do nového prostředí, ty starší už zahájili přípravu na svou budoucí roli školáka.

V měsíci září jsme toho prožili hodně:všechny děti viděly loutkové divadlo " O kamarádství", starší děti se zúčastnily ekovýchovného programu v Lesní škole Jezírko v Soběšicích. Všechny třídy byly na tématické dopolední vycházce s tématem loučení s létem.

A na závěr několik organizačních poznámek:

- prosíme rodiče, aby  neparkovali před vjezdem do MŠ. Bráníte tak vjezdu zaměstnanců MŠ, ale především zásobování do školní kuchyně.

- děkujeme za Vaši hojnou účast na informativních schůzkách

Týden po zahájení školního roku

Uteklo to jako voda a první týden školního roku 2017/18 je za námi. Nové děti se postupně adaptují na p. učitelky, nové prostředí a taky na nové kamarády. Ujasňují si rozdíly mezi domácím prostředím a mateřskou školou. Jsme rádi za oboustrannou partnerskou komunikaci s Vámi, rodiči.  Děkujeme Vám mimo jiné také  za spolupráci - postupné uhrazení školného a stravného, dodání vyplněných dokumentů, stejně jako hygienických potřeb.Těšíme se na setkání s Vámi na informativních schůzkách, které  proběhnou příští týden.

 

Přípravy na zahájení školního roku

Během posledních 14 dnů se všichni zaměstnanci intenzivně připravovali na zahájení nového školního roku 2017/18. Velký dík patří zejména provozním pracovnicím, které školku daly do pořádku a čistoty od střechy až po sklep. Do tříd Berušek, Motýlků a Zahrádky byl zakoupen velký hrací koberec, v první aule najdete pak nový úložný nábytek. Paní učitelky postupně připravily všechny třídy tak, aby se v nich děti cítily dobře a spokojeně.Také ve školní kuchyni probíhaly velké úklidové a přípravné práce. Zkrátka - po víkendu se na Vás i Vaše děti těšíme!