JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK

Toto známé lidové rčení nevztahujeme pouze na první den nového roku, ale na první týdny ve školce, ve kterých jsme se snažili navázat na pohodovou vánoční atmosféru. Hned na počátku měsíce  se sešly všechny třídy na novoročním setkání. Společně jsme sdíleli povánoční radosti, zazpívali si, zatancovali a zarecitovali. Oceňujeme, že děti dokázaly svým kamarádům z jiných tříd dát najevo uznání z jejich výkonu. Těšíme se na další podobná setkání. Druhý den jsme navštívili kostel sv. Vavřince spojený s podnětnou komentovanou prohlídkou. Trochu nostalgie jsme společně s dětmi prožili při odstrojování vánočních stromečků. V programu environmentální výchovy se děti setkaly s krysou Belisou. Formou her si osvojily zásady třídění odpadů. Další aktivitou byl zážitkový stan s programem " Cesta do vesmíru".Děti se v něm zábavnou formou seznámily se světem kolem nás , základy poznání o vesmíru a také  o kosmonautice . Díky sněhové nadílce jsme mohli s dětmi také vyrazit během pobytu venku na boby a lopaty. Děkujeme rodičům za to,  že nám pomáhají s krmení ptactva v zimě  - lojové koule, slunečnicová semena, proso, mák, strouhanka a další - vše nabídneme našim ptačím kamarádům v našich krmítkách na zahradě, stejně jako na větvích stromů i mimo zahradu mateřské školy.

V ZÁVĚRU ROKU 2017

V prosinci chodily děti do školky jen tři týdny, ale program byl skutečně nabitý. Třída Berušek vystupovala u vánočního stromu u kostela sv. Vavřince. Děti ze Zahrádky udělaly svým vystoupením a dárečky radost seniorům ve stacionáři Naděje. Rodiče všech tříd měli možnost vidět své děti na vánočních besídkách. Dospělí i děti z celé školky si těsně před Vánocemi zazpívali koledy se skutečnými profesionály - členy orchestru NdB. A protože k Vánocům neodmyslitelně patří pohádky, tak do naší školky přiletěly v podání herců hned dvě ! Děti si pohrály s novými hračkami, potěšily se u vánočních stromečků, vystrojily zvířátkům vánoční hostinu a společně sdílely svá vánoční očekávání.

Děkujeme Vám, rodičům, za dosavadní spolupráci a přejeme Vám v novém roce 2018 hodně zdraví, radosti a především co nejvíc společně strávených chvil s vašimi dětmi.

CO PŘINESL PODZIM VE ŠKOLCE

Pomalými kroky se blíží adventní období, podzim vystřídá zimu a co nevidět přijde čas vánočního očekávání. Podzim a témata s ním spojená prolínal všemi aktivitami v  naší školce. Děti si užily různá  tvoření, Vaše společné výrobky udělali radost návštěvníkům zahrádkářské výstavy Hortus. Absolvovaly také ekovýchovný program v Domě ekologické výchovy na Skalním mlýnu. Cílená práce s předškoláky probíhá nejen v průběhu dne ve všech třídách, ale také ve dvou stimulačně edukativních skupinách. Nevadí nám, že se v listopadu den krátí a noc se dlouží ( a všude je plno louží). Těšíme se na společné předvánoční aktivity ve školce i mimo ni!

ŘÍJNOVÁ BILANCE

Sedm týdnů nového školního roku přineslo dětem i dospělým mnoho zážitků a setkání. Přihlášené děti začaly navštěvovat kroužky Věda nás baví a předškoláci začali sportovat v řečkovické sokolovně. Velmi jsme ocenili Vaše společné práce v rámci akce Řečkovický podzimníček.Na podzimním tvořivém setkání spojeném s ochutnávkou domácích štrúdlů jsme přivítali Vaší velkou účast a měli jsme společně velkou radost z příjemně stráveného odpoledne. Všechny třídy byly na dopoledním výletě věnovaném Dni stromů. Děkujeme Vám rodičům za dosavadní spolupráci a vstřícnost. 

 

Na sklonku září

První měsíc nového školního roku se pomalu chýlí ke konci. Děti se postupně adaptují do nového prostředí, ty starší už zahájili přípravu na svou budoucí roli školáka.

V měsíci září jsme toho prožili hodně:všechny děti viděly loutkové divadlo " O kamarádství", starší děti se zúčastnily ekovýchovného programu v Lesní škole Jezírko v Soběšicích. Všechny třídy byly na tématické dopolední vycházce s tématem loučení s létem.

A na závěr několik organizačních poznámek:

- prosíme rodiče, aby  neparkovali před vjezdem do MŠ. Bráníte tak vjezdu zaměstnanců MŠ, ale především zásobování do školní kuchyně.

- děkujeme za Vaši hojnou účast na informativních schůzkách

Týden po zahájení školního roku

Uteklo to jako voda a první týden školního roku 2017/18 je za námi. Nové děti se postupně adaptují na p. učitelky, nové prostředí a taky na nové kamarády. Ujasňují si rozdíly mezi domácím prostředím a mateřskou školou. Jsme rádi za oboustrannou partnerskou komunikaci s Vámi, rodiči.  Děkujeme Vám mimo jiné také  za spolupráci - postupné uhrazení školného a stravného, dodání vyplněných dokumentů, stejně jako hygienických potřeb.Těšíme se na setkání s Vámi na informativních schůzkách, které  proběhnou příští týden.

 

Přípravy na zahájení školního roku

Během posledních 14 dnů se všichni zaměstnanci intenzivně připravovali na zahájení nového školního roku 2017/18. Velký dík patří zejména provozním pracovnicím, které školku daly do pořádku a čistoty od střechy až po sklep. Do tříd Berušek, Motýlků a Zahrádky byl zakoupen velký hrací koberec, v první aule najdete pak nový úložný nábytek. Paní učitelky postupně připravily všechny třídy tak, aby se v nich děti cítily dobře a spokojeně.Také ve školní kuchyni probíhaly velké úklidové a přípravné práce. Zkrátka - po víkendu se na Vás i Vaše děti těšíme!