Stravné

 

Platí se zálohově k poslednímu dni  dni předchozího měsíce (např. za měsíc říjen do 30.9.).

Děti, které ve školním roce dosáhnou :

7 let ( odklady školní docházky)     47 Kč/den - záloha činí 1 034 ,-Kč

3 - 6 let                                                43 Kč/den - záloha činí  946 Kč,-Kč

Doporučujeme rodičům dát trvalý příkaz ve svém bankovním ústavu.

Na začátku školního roku 2018/19 při prvním příchodu do MŠ  Vám bude přidělen variabilní symbol Vašeho dítěte.

V červnu 2019 proběhne vyúčtování a na Váš účet bude poukázána částka za dny, kdy dítě nebylo přítomno v MŠ.

Číslo účtu 43-3503010247/0100  (pouze platba stravného!)

 

Platbu, prosím, provádějte zodpovědně.
Děkujeme