Stravné

 

Platí se zálohově k poslednímu dni  dni předchozího měsíce (např. za měsíc říjen do 30.9.).

Číslo účtu 43-3503010247/0100 - pouze stravné

Děti, které ve školním roce dosáhnou :

7 let ( odklady školní docházky)     48 Kč/den - záloha činí 1 056 ,-Kč

3 - 6 let                                                  44 Kč/den - záloha činí  968 Kč,-

Doporučujeme rodičům dát trvalý příkaz ve svém bankovním ústavu.

Na začátku školního roku 2019/20 při prvním příchodu do MŠ  Vám bude přidělen variabilní symbol Vašeho dítěte.

V srpnu 2020 proběhne vyúčtování a na Váš účet bude poukázána částka za dny, kdy dítě nebylo přítomno v MŠ.

 Platbu, prosím, provádějte zodpovědně.
Děkujeme