Náměty na činnosti ( nejen) doma

Vážení rodiče, milé děti! 

Volně navazujeme na naší jarní " Školku v roušce". Opět se ocitáme v době, kdy děti sice mají možnost chodit do školky, mnohé z nich ale zůstávají s rodiči a sourozenci doma. Nabízíme obohacenou nabídku na činnosti doma nejen pro naše nejstarší děti  - předškoláky. Doufáme, že se vám činnosti i odkazy na zajímavé weby  stanou zdrojem inspirací ke kvalitně strávenému společnému času v další době rouškové.

 

MOTORIKA:

 • HRUBÁ MOTORIKA                                                                       
 • Podporujte veškeré pohybové aktivity - jízdu na tříkolce, koloběžce, kole.
 • Využijte míče ( podávání, kutálení, koulení, odbíjení, odrážení, házení    válení, ručkování, překonávání různých překážek.   
 • Cvičení rovnováhy - balancování s předměty, trampolína, pérovací houpačky
 • JEMNÁ MOTORIKA  ( hry a cvičení s prsty)                                                                                 
 • ze zaťaté pěsti vystrkování prstů po jednom 
 • ze zaťaté pěsti trčení všech prstů ( kočičí drápky)                                 
 • dotýkání se palcem všech čtyřech prstů                                                      
 • napjaté prsty těsně vedle sebe rozevírat ( vějíř)                                          
 • spojování párových prstů obou rukou ve střechu                                           
 • podávání a přijímání malých míčků                                                               
 • koulení kuličky mezi palcem a ukazováčkem                                                 
 • chůze prstů po desce stolu vpřed a vzad                                                       
 • šplhání prstů po stěně nahoru a dolů                                                            
 • hnětení měkkého materiálu, skládání, navlékání, modelování, stříhání,
 • vytrhávání papírů, lepení, malování, kreslení, svinování obinadla, navíjení,
 • manipulace s drobným materiálem ( postupujte od větších tvarů k menším).   
 • zapínání a rozepínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček a provlékání.           
 • uvolňovací cvičení postupně ramenního, loketního a zápěstního kloubu.        -
 • správné držení tužky!
 • TLESKACÍ HRY: K těmto hrám potřebujete jen jednoho kamaráda nebo rodiče a své ruce. Při tleskacích hrách uplatníte nejen ruce, ale můžete zapojit také lokty, ramena, boky… Začněte pomalu a postupně zrychlujte tempo tleskání. Základem hry je rytmus, nějaká říkanka, která udává tempo tleskání. Vymýšlejte s dětmi nejrůznější variace tleskání! Pro inspiraci zde uvádím základní variantu tleskacích her: 1. tlesknout rukama před sebou pravou rukou 2. tlesknout se spoluhráčem 3. tlesknout rukama před sebou levou rukou 4. tlesknout se spoluhráčem 5.  tlesknout rukama před sebou 6. tlesknout oběma rukama se spoluhráčem a tak stále dokola, rychleji a rychleji nebo v rytmu říkanky ( z publikace Hraním ke psaní B.Kozelská)
 • Osm různě barevných záložek do knížky v podobě tužky nabízí zde "učitelka v mateřině" ( ale ne z té naší). Doporučujeme zalaminovat !
 • Na těchto stránkách naleznete nápady na tvoření s dětmi, podzimní inspirace a také pracovní listy a  různé šablony. Inspiraci můžete najít třeba TADY
 • Zde naleznete pokusy na doma z VIDY
 • Tento odkaz je cílený spíše pro starší děti - vystřihovánky a jak na ně + možnost tisku vystřihovánek

 

 KRESBA,GRAFOMOTORIKA:

 • Inspiraci můžete najít třeba TADY
 • Aktivity z webu Předškoláci bez zápisu naleznete ZDE
 • Omalovánky pro děti z říše loutek zde
 • Předškoláci bez zápisu - Veselá chaloupka ( materiál pro předškoláky, kteří jsou letos ochuzeni o zápis a přípravu do školy v mateřských školkách), zajímavé pracovní listy jsou ke stažení zde
 • Koordinace ruky a oka - obtahování linií obrázků přes fólii, přes sklo ve svislé poloze, projíždění silnice měkkou tužkou mezi překážkami, po noční obloze mezi hvězdami, proplétání se v bludišti.

 

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A PAMĚŤ:

 

 • Domino tří úrovní ke stažení zde:https://www.forum-media.cz/privatni-stranky/domino-3-urovni-pro-vsechny-deti-v-ms?hash=UKkgZM8adLMW87TVMDscq0FS3YBGNvIV
 • Zahrajte si hru "Co se změnilo"? - na stůl dejte 5 předmětů v řadě vedel sebe, dítě si je dostatečně prohlédne a otočíse, nebo odejde za dveře. U dvou předmětů změňte pořadí, dítě pak  poznává co se změnilo ( hru můžete postupně ztěžovat zvýšeným počtem předmětů). Tuzto oblíbenou hru můžete také obměňovat například tak, že dítě poznává, co se změnilo v místnosti, jak se změnilo pořadí pastelek v krabičce, lidé v místnosti apod.)
 • Zahrajte si pexeso, skládejte puzzle
 • Dítě může navlékat střídající se korálky v několika barvách nebo také kreslit pravidelně se opakující tvary, barvy podle paměti
 • Všechny hry k procvičování zrakové paměti je možno ztížit obměnou konkrétních tvarů a obrázků za abstraktní tvary ( například geometrické)
 • Spoustu inspirací na trénování zrakového vnímání naleznete také zde

 

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ A PAMĚŤ:

 

 • Inspiraci najdete třeba TADY
 • Rozlišujte s dětmi :                                                                                         - přírodní zvuky, tóny, šelesty, hřmoty. Jedná li se o zvuky umělé vyvolané různými předměty, dítěti je nejprve ukažte ( např. šustění papíru, cinkání zvonečku spod.)                                                                                            - rozlišujte hlasy rodinným příslušníků, hlasy zvířat z nahrávky apod.                - hledejte s dětmi místo, odkud se něco ozývá ( budík, minutník)                      - rozlišujte vysoké a hluboké tóny hudebních nástrojů, poku je doma doma, případně použijte vlastní hlas.   
 • Z řady 4 a více slov vyčleňte sluchem to slovo, které se opakovalo ( auto - kočka - auto -míč)
 • Dítě zachycuje sluchem klíčové slovo v textu, na dané slovo reaguje smluveným signálem: např. dítě zvedne ruku, když při čtení pohádky uslyší domluvené slovo Karkulka, po chvíli se můžete s dítětem domluvit na jiném klíčovém slově a v pohádkovém textu pokračujte
 • Dítě zachycuje sluchem domluvenou slabiku -probudí nás slabika MÁ - říkáme jednotlivá slova, například, letadlo, máma, kolo, komár, když dítě uslyší slabiku MÁ tak zareaguje.                                                               -
 • Hudební stránky zdarma ke stažení: https://kurzy.infracz.cz/novinky/e-book-zdarma-hudebni-stranky/                       
 • Slovní řetěz - opakování řady nesmyslných slov se zachováním pořadí.      Slovní řetěz - opakovaní řady smysluplných slov se zachováním pořadí( hry typu Balíme kufr, Přijela tetička z Číny, Vaříme polévku).    
 • Zapamatování si co nejvíce slov z řady 8-10 slov ( nemusí být zachováno pořadí)
 • Opakování, vět, říkadel, básniček. Opakování rytmu - dítě může vyťukávat rozmanité pohybové vzorce podle rodiče, vytleskávat různé pohybové vzorce k říkankám ( hra na tělo)

 

VNÍMÁNÍ PROSTORU, VLASTNÍHO TĚLA

 • Různé rukodělné činnosti - skládání z papíru, zažehlovací obrázky, zdobení mozaikami s předlohou i bez předlohy
 • Peříčko - kde pošimráme dítě peříčkem, dotkne se přesně onoho místa
 • Hlava, ramena, kolena palce - při říkance spojené s pohybem se dítě oběma rukama dotýká příslušných partií a při každém dalším opakování říkanku s pohybem zrychlujeme.                                                                          Hlava, ramena, kolena , palce ( ještě dvakrát zopakujeme)                            hlava, ramena, kolena, palce,  oči, uši, pusa, nos.                                                                  
 • Zrcadlo - postavte ( posaďte) se s dítětem proti sobě, domluvte se kdo povede pohyb a kdo bude pohyb kopírovat. Pohyby provádějte pomalu.
 • Inspiraci najdete třeba TADY

 

VNÍMÁNÍ ČASU:

 • Vyprávějte příběhy, pohádky  podle časové posloupnosti
 • Nechte dítě pomáhat při domácích pracích, podporujte ho k uvědomění si dalšího krok, veďte dítě k pojmenování postupů a řazení jednotlivých kroků. 
 • Inspiraci najdete třeba TADY
 • Doporučujeme také interaktivní encyklopedii pro děti a rodiče

 

ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY:

 • Procvičujte pojmy stejně, méně, více. Předškoláci mohou i počet 6-10. Ideální jsou dvě misky, piškoty, fazole a stačí porovnávat (čeho je více, čeho je méně, udělej to, aby bylo více, méně nebo stejně atd.)
 • Hledání čísel - najdi čtyřku na sáčku s rýží, dvojku na ovladači, pětku v novinách apod.
 • Na papírky napište několik čísel a vyzvěte dítě, aby je hledalo po bytě. Zkuste pak zapsat nebo nakreslit  umístění čísla (pětka pod křeslem, dvojka pod kobercem apod.) U mladších dětí lze použít jednoduché obrázky či symboly. 
 • Procvičujte pojmy první, poslední, uprostřed, předposlední, před, hned z, mezi, vpravo dole, vlevo nahoře apod. 
 • Při pobytu v podzimní přírodě třiďte přírodniny ( klacíky, listy, šišky...), rozlišujte stromy ( listnaté , jehličnaté), zvířata ( domácí, hospodářská, exotická ap.)
 •  Třídění se dá provádět i doma: hračky ( podle místa určení, podle místa uložení v pokoji. podle uživatelů apod.Každodenní potřeby lze třídit podle druhu materiálů a způsobu použití. 
 •  Poznávání geometrických tvarů: dítě by mělo poznat kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník
 • Zdarma pracovní listy ke stažení můžete najít tady
 • Za povšimnutí rozhodně také stojí e-book pro budoucí prvňáčky

 

ŘEČ

 • Další inspiraci najdete třeba TADY, nebo tady
 • Logopedické hrátky ke stažení zdrama: https://kurzy.infracz.cz/novinky/ebook-zdarma-ms/
 • K dispozici jsou zde ke stažení pracovní listy k rozvoji nejen řeči, ale i sluchu, paměti, zraku, motoriky a orientace
 • Vyprávějte si, co k sobě patří - vejce-slepice, poklice-hrnec, lžíce-talíř apod. 
 • Tvořte věty z předem daných slov,  například máma - kuchyň - oběd - vařečka - nákup....
 •  Řekněte slovo a hledejte přirovnání ( špinavý, vysoký, ostrý, velký jako..). Úkol pro rodiče: zde vyberte vlastnost, která odpovídá rčení, nebo ustálenému přísloví 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI:

SEBEOBSLUHA, SAMOSTATNOST:

 • Zaměřte se na úkony spojené se sebeobsluhou (zapínání knoflíků, zipů, přezky, navlékání ponožek, oblékání, oblékání panenek).
 • Podporujte samostatnost dětí při různých činnostech doma (hnětení těsta, vykrajování, míchání, krájení zeleniny, přesypávání, mletí koření, věšení prádla, rozsvěcení světel, listování v knize, motání klubíček vlny, šroubování – uzávěry lahví, práce s nářadím ap.). 

Inspirace na hraní doma: https://primainspirace.cz/2020/03/22/20-zabavnych-aktivit-proti-nude-ktere-mohou-deti-podniknout-doma/?fbclid=IwAR1_beIT9aALLAo89ATXYZSPfBdBEqbm3YCgyk6S-JtY0Ma_7d3nHn_IdRw

 

POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY:

230 podzimem inspirovaným aktivit najdete ZDE

 Inspirace pro přirozené vzdělávání naleznete zde

Zde naleznete online učební hra na poznávání ptáků podle vzhledu nebo zpěvu

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA:

Interaktivní dopravní výchova pro malé i velké 

 

ČTENÍ PRO TÁTU A MÁMU:

 O tom, že dítě je nejinteligentnější, ale i nejdynamičtěji učící organismus ve známém vesmíru se dočtete zde

Jak dohnat děti na síti? Zajímavý článek ke stažení zde

Retro hry pro děti, rodiče i prarodiče

Přistihujete se někdy při psaní, že se trochu ztrácíte ve svém rodném jazyce?

Když už nemůžeme cestovat, tak si alespoň prohlédneme jaké to tam je

Vystřihovánky architektury pro akční tatínky ke stažení zde

Co Čech to muzikant. Tip na skvělé hudební činnosti ke svatému Martinovi pro celou rodinu.