O škole

 

Mateřská škola Kárníkova 4 je účelová budova, která byla postavena a otevřena v listopadu 1977. Od 1. září 2009 má čtyři třídy - ve třídách ZAHRÁDKA ,MOTÝLCI a BERUŠKY jsou věkově smíšené skupiny dětí, další třída je SPECIÁLNĚ LOGOPEDICKÁ TŘÍDA SLUNÍČKA se zaměřením na logopedickou práci, odstraňování a nápravu vadné výslovnosti u dětí, na rozvoj a kulturu jejich řeči v součinnosti s přípravou na vstup do ZŠ. Všechny čtyři třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, tělovýchovným zařízením (ribstole, švédská bedna, trampolína, kladina, žíněnka apod.) V každé třídě je dostatek hraček, stavebnic a didaktických pomůcek. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Můj barevný svět", s tématickými částmi tohoto programu jsou rodiče seznámeni na nástěnkách. O děti se stará paní ředitelka, sedm zkušených kvalifikovaných učitelek, dvě provozní zaměstnankyně, tři kuchařky a vedoucí školní jídelny. Okolí naší školky umožňuje vycházky do prostředí lesa, do Zamilovaného háje, na několik hřišť a lesoparku. Tyto lokality umožňují dostatek podnětů pro spontánní činnosti, ale i pro ekoaktivity v souladu se zaměřením naší školy.