Personální obsazení školy

 

Ředitelka Mgr. Kračmerová Romana
Zástupkyně ředitelky Bc. Nečasová Hana
   
Učitelky  
třída "Zahrádka" Bc.Nečasová Hana
  Staňková Hana
třída "Motýlci" Fojtíková Jana
 

Otřísalová Lenka

třída " Berušky" Halámková Svatava
  Bc.Hanušová Ilona
   
třída "Sluníčka" Mgr.Krejzová Klára
  Mgr. Kračmerová Romana
 

 

Školnice Cupáková Petra
Údržba  -
Úklid  Brothánková Dana
   Svobodová Rita
Vedoucí stravování Libuše Marková
Vedoucí kuchařka Dana Paulasová
Pomocná kuchařka Kettnerová-Brůhová Patricie