Personální obsazení školy

 

Ředitelka Mgr. Kračmerová Romana
Zástupkyně ředitelky Bc. Nečasová Hana
   
Učitelky  
třída "Zahrádka" Bc.Nečasová Hana
  Staňková Hana
třída "Motýlci" Fojtíková Jana
  Otřísalová Lenka
třída " Berušky" Halámková Svatava
  Bc.Hanušová Ilona
   
třída "Sluníčka" Mgr.Krejzová Klára
  Mgr. Kračmerová Romana
 

Hana Jančíková -  asistent pedagoga

Brůhová Helena - asistent pedagoga

Školnice Ilona Drápelová
Údržba  
Úklid Patricie Brůhová - Kettnerová
  Petra Cupáková
Vedoucí stravování Libuše Marková
Vedoucí kuchařka Dana Paulasová
Pomocná kuchařka Iveta Rossi