Personální obsazení školy ve školním roce 2020/21

Ředitelka školy:  Mgr. Romana Kračmerová

Zástupkyně ředitelky školy: Bc.Hana Nečasová

Třída Berušky:       Bc. Ilona Pánková - učitelka

                                Svatava Halámková - učitelka

                                Nikol Baráková - školní asistent

Třída Sluníčka:      Mgr.Romana Kračmerová - učitelka

                               Mgr.Klára Krejzová - logopedka

                               Hana Tieberová - učitelka

                               Michaela Opatřilová - asistentka pedagoga

Třída Motýlci:        Jana Fojtíková - učitelka

                                  Lenka Otřísalová - učitelka

Třída Zahrádka:     Bc. Hana Nečasová - učitelka

                                  Hana Staňková - učitelka

 

Vedoucí kuchyně: Libuše Marková

Hlavní kuchařka:  Dana Paulasová

Kuchařka:             Patricie Kettnerová Brůhová

 

Školnice:                Petra Cupáková

Topič:                     Petra Cupáková

Provozní:               Dana Brothánková

Provozní:               Rita Svobodová