LISTOPAD 2018

 

Čtvrtek 1. listopadu:  Věda nás baví

Pátek 2. listopadu:    Předškoláci – návštěva ZŠ Horácké náměstí, pobočka Úprkova

                                  Naše nejstarší děti ( tedy ty, které odchází po prázdninách do ZŠ)

                                  si " odskočí" se svými p. učitelkami na  toto dopoledne do základní školy.

                                  Zúčastní se také akce, kterou pro nás připravili v ZŠ v rámci oslav 100.výročí

                                 vzniku naší  republiky s názvem "Škola dříve a dnes".

                                 Do školky se vrátíme jako běžně k obědu.

Úterý 6.listopadu:    Sportík

Čtvrtek 8. listopadu:  Indiánská pohádka - muzikoterapie

                                     Začátek je od 9.00 hodin postupně v jednotlivých třídách

Čtvrtek 8. listopadu:  Věda nás baví

Úterý 13. listopadu:      Sportík

Středa 14. listopadu:   Kuk a Cuk nás baví

                                      Děti uvidí komponovaný pořad toho hudebního divadélka.   

                                      Začátek je v 9.30 hod. ve třídě Zahrádka

Čtvrtek 15. listopadu: Věda nás baví

Úterý 20. listopadu:      Sportík

Čtvrtek 22. listopadu: Věda nás baví

Pátek 23. listopadu: Malá technická univerzita 

                                „ Stavitel-město“ (třídy  Berušky a Sluníčka)

                                 Dopoledne plné polytechniky pod vedením odborníka.

                                 (bližší informace o projektu na  http://www.mtuni.cz/)

Úterý 27. listopadu:  Sportík

Čtvrtek 29. listopadu:  Věda nás baví

Pátek 30. listopadu:   Malá technická univerzita 

                                 „ Stavitel-město“ (třídy  Motýlci a Zahrádka)

                                  Dopoledne plné polytechniky pod vedením odborníka.

                                  (bližší informace o projektu na  http://www.mtuni.cz/)

 

Přejeme Vám i Vašim dětem příjemně prožité listopadové dny .

Říjen 2018

 Úterý 2. října:  Sportík (3)                                                                                                               

 Středa 3. října:  " DĚTSKÝM SRDÍČKŮM PRO RADOST„                                                                     Hudební program p. Břetislava Vojkůvky začně v 9.00 hod. ve třídě Zahrádka

 Úterý 9. října:  Sportík ( 4)

Čtvrtek 11. října Věda nás baví (1)

Pondělí 15. října: Putování za kapkami vody - Skalní mlýn – ekovýchovný program.

Speciálně vypraveným autobusem pojedou třídy Motýlci a Zahrádka.

Sraz nejpozději do 7.40 hod. Návrat dětí k obědu.

Úterý 16. října: Sportík (5)

Středa 17. října:  Putování za kapkami vody - Skalní mlýn – ekovýchovný program.

Speciálně vypraveným autobusem pojedou třídy Berušky a Sluníčka

Sraz nejpozději do 7.40 hod. Návrat dětí k obědu.

Čtvrtek 18. října: Věda nás baví (2)

Pátek 19. října: Vánoční fotografování – FIRMA FOTODIENST třída Zahrádka

8.00 – 8.30 hod - fotografovat se budou mladší a starší sourozenci, kteří nenavštěvují školku

v doprovodu svých rodičů

Od 8. 30 hod - fotografovat se budou děti z naší MŠ.

Ukázky kolekce a cena jk dispozici v halách .

V případě nezájmu rodičů bude sada skartována.

Úterý 23. října: Sportík (4)

Středa 24. října: „ Století naší školkou proletí“

Srdečně Vás zveme na účast na společné akci pro rodiče.

Nejen dnes oslavíme 100. výročí založení Československé republiky

1. Dopolední program pro děti z celé naší MŠ ke 100. výročí vzniku ČR

2. Dobroty našich babiček - přivítáme od Vás rodičů ukázky tradiční české kuchyně.

    Třída Zahrádka od 15.00 – 16.15 hod.

    Bližší informace na tomto webu v sekci Aktuality a na letáčcích v MŠ.

3. Keramické tvoření rodičů – lípa .Třída Sluníčka od 15.00 -16.15 hod.

  Tato aktivita je určena pouze pro rodiče.

 Organizační poznámka :Děkujeme, že budete z prostorových a organizačních

 důvodů respektovat účast pouze dospělých. Vašim dětem je různé keramické tvoření

 nabízeno v průběhu celého školního roku.

4. Táto, mámo , vyrob se mnou !

( fantazie, trocha času a dřiny – vždyť máme 100. narozeniny!)

Tato aktivita bude probíhat během měsíce října u vás doma.

Uzávěrka je právě ve středu 24. října, kdy se s vašimi společně zhotovenými výrobky

mohou potěšit také ostatní děti a rodiče na výstavce.

Pokuste se s dětmi vymyslet,vyrobit a přinést do školky cokoliv, co se vztahuje k

letošnímu výročí vzniku ČR. Nezalekněte se zadání, 

sami jistě přijdete vy, nebo vaše děti na další. Fantazii se meze nekladou.

 

Čtvrtek 25. října: Věda nás baví (3)

V úterý 30. října se nekoná Sportík z důvodu školních podzimních prázdnin.

 

 

ZÁŘÍ 2018

 Pondělí 4.9. " Po prázdninách kluci, holky spěchejte do naší školky!"                                                     První den provozu v novém školním roce 2018/19.

   Na obou vchodových dveřích budou vyvěšeny seznamy  vašich dětí + jejich značky.

   Od svých p. učitelek se dozvíte více informací,   přeberete si také písemnou dokumentaci .

  Těšíme se na naše všechna poprázdninová setkání  se známými i novými dětmi a jejich rodiči !

  Čtvrtek 6. 9. - INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE

  Srdečně Vás zveme na společné setkání rodičů a p. učitelek  ve všech třídách.

  Schůzky se budou tento den  konat v každé třídě v jednotný čas od 15. 30 hod.

Středa 12.9.  - duo EDEN - vystoupení se zvířaty od 10.00 hod.

  Úterý 18.9. SPORTÍK ( 1)                                                                                                               Přihlášené předškolní děti budou potřebovat batůžek, tepláky, tričko, sportovní boty 

   do tělocvičny a  spolehlivě uzavíratelnou lahev s pitím.

   Prosíme - podepište výrazně  přední část trička jménem  Vašeho dítěte-např.fixem na textil.  

  Cvičení bude probíhat každé úterý od 10.30 hod. do 11.15 hod.,

   o   Vaše děti se postarají  paní učitelky a tým zkušených lektorů ze Sportíkovy akademie.     

  Před první lekcí prosím uhraďte p. učitelkám ve třídě  částku 1080,- Kč/ 12 lekcí. Děkujeme

Čtvrtek 20.9. LOUTKOVÉ DIVADLO ÚSMĚV V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE       

 Vaše děti uvidí ve třídě Zahrádka od 9.00 hod. pohádku " Jak vařili dort "

Úterý 25.9. SPORTÍK ( 2)

Koncem září - LOUČENÍ S LÉTEM - HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA 

 Každá třída se formou dopolední poznávací vycházky rozloučí s létem a přivítá podzim. 

 Dětem dejte prosím do batůžku pláštěnku, malou dobrotu od maminky a dobře uzavíratelnou   

 láhev s pitím. Dopolední svačinu budou mít děti ve školce. Termín vycházky nebude jednotný,   

 p. učitelky v jednotlivých  třídách Vám ho týden dopředu oznámí.

Přejeme všem rodičům i dětem příjemně strávený zbytek léta a klidný a radostný     

začátek nového školního roku 2018 / 19.