ČAS RADOSTNÉHO OČEKÁVÁNÍ - PROSINEC 2017

Pondělí 4.12. Stimulačně edukativní skupina I.

 

Úterý 5.12. „Nad Betlémem hvězda“– divadlo eMILLIon.

Začátek: 9.30 hod.

Součástí představení bude i mikulášské nadělování.

 

Středa 6.12. Stimulačně edukativní skupina II.

 

Čtvrtek 7.12. Věda nás baví (8) . Téma: Hmat

 

Pondělí 11.12. Vystoupení dětí z Berušek u rozsvícení řečkovického vánočního stromu.Vystoupení této třídy je naplánováno na 15.20 hod.

 

Pondělí 11.12. Stimulačně edukativní skupina I.

Středa 13.12. Stimulačně edukativní skupina II.

 

Čtvrtek 14.12. Vánoční besídky ve všech třídách.

Začátek: v 15.30 hod.

 

Pátek 15.12. Divadlo p.Ševčíka - „ Pohádka z bedny“

Začátek: 9.30 hod.

 

Úterý 19.12. Vánoční vystoupení dětí ze Zahrádky ve stacionáři Naděje.

Z MŠ odcházíme: v 9.30 hod.

 

Středa 20.12. „Vánoční překvapení“ - divadlo Úsměv

Začátek: 9.00 hod.

 

Čtvrtek 21.12. Vánoční koncert rodičů pro děti z naší MŠ.

Začátek: v 9.30 hod.

 

Čtvrtek 21.12. Věda nás baví (9). Téma: Čistírna vody

Pátek 22.12. Poslední den provozu v tomto kalendářním roce.   

Středa 3.1.2018 - Zahajujeme  provoz v r. 2018

 

Děkujeme rodičům za Vaši dosavadní spolupráci a přízeň.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a spoustu času stráveného s Vašimi dětmi.

V novém roce 2018 pak hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody.

 

LISTOPAD 2017

2. listopad  - Věda nás baví 3 (pohyb živočichů)

7 listopad  -  Sportík (7)

8.listopad -  "ČÍM ŽIJE PODZIM "

Ekovýchovný program v Domě přírody Skalní mlýn.

Třídy: Berušky a Sluníčka.

Odjezd: v 8.00 hod. 

Bližší informace v sekci " aktuality" na tomto webu

9. listopad "ČÍM ŽIJE PODZIM" 

Ekovýchovný program v Domě přírody Skalní mlýn

Třídy: Zahrádka a Motýlci.

Odjezd: v 8.00 hod. 

Bližší informace v sekci " aktuality" na tomto webu

 

9. listopad  - Věda nás baví 4 ( magnetismus)

 

13. listopad  - Zahájení stimulačně edukativní skupiny

                      ( I.skupina- děti z Berušek a Motýlků))

 

14. listopad  - Sportík (8)

 

15.listopad  - Zahájení stimulačně edukativní skupiny

                     (II. skupina- děti ze třídy Sluníček)

 

16. listopad  - Vánoční focení – viz letáky u vchodů do tříd

 

16. listopad -  Věda nás baví 5 ( krátery)

 

20. listopad -  Stimulačně edukativní skupina ( I. skupina)

 

21. listopad  - Sportík (9)

 

21. listopad  - ANDĚLSKÉ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

                                 PRO RODIČE

                     Keramická dílna pro tvořivé maminky a tatínky

                     se bude konat od 15.30 – 16.30 hod. ve třídě

                     Zahrádka.

 

22. listopad  - Stimulačně edukativní skupina ( II. skupina)

 

23. listopad  - Věda nás baví 6 ( daktyloskopie)

 

24. listopad -  DOPOLEDNÍ VÝLET DO ZAMILOVANÉHO HÁJE

(každá třída dodá před akcí podrobnější informace k organizaci výletu)

 

27. listopad  - Stimulačně edukativní skupina ( I. skupina)

 

28. listopad  - Sportík (10)

 

29. listopad  - Stimulačně edukativní skupina ( II. skupina)

 

30. listopad  - Věda nás baví 7 ( hmat)

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 2017

3. října:  Sportík (2)

_____________________________________________________

5. října:  Věda nás baví (1)

              Téma: Nenewtonská kapalina

              Upozorňujeme rodiče, že v tomto kroužku jsou ještě volná místa.

              Přihlášení i platba probíhá přes www.vedanasbavi.cz

              Dejte nám prosím z organizančích důvodů  vědět, pokud se

              budete chtít nezávazně podívat na tuto první – ukázkovou

             hodinu.  Děkujeme.

_____________________________________________________

6. října: ŘEČKOVICKÝ PODZIMNÍČEK

              Uzávěrka společného podzimního tvoření.

              Děkujeme rodičům za dosavadní přinesené práce.

              Vaší spolupráce si velmi vážíme.

_____________________________________________________________________

10. října: Sportík ( 3)

______________________________________________________________

10. října : PODZIMNÍ TVOŘIVÉ SETKÁNÍ + SOUTĚŽ TŘÍD O NEJDELŠÍ ŠTRÚDL

                 Akce pro rodiče a děti  začíná v 15.15 hod. ve třídě Zahrádka

                 Bližší informace na tomto webu  k sekci " aktuálně" a na

                 informačních   letáčcích v mateřské škole.

______________________________________________________________

12. října: Věda nás baví (2)

               Téma: Plavání a potápění

________________________________________________________________

16. října: Vyšetření stavu chodidel a držení těla

                Proběhne od 8.00 hod. ve spolupráci s Foot studiem D3D.

                Bližší informace ve vašich šatnách, kde jsou k dispozici

                také pro zájemce přihlášky. Vyšetření je zpoplatněno: 200,- Kč.

               Následná nápravná cvičení budou probíhat v MŠ a jsou hra ZP.

__________________________________________________________________

17. října: Sportík (4) 

___________________________________________________________________

19. října:  "DĚTSKÝM SRDÍČKŮM "

                 Hudební program p. Břetislava Vojkůvky začne

                 v 9.00 hod. ve třídě Zahrádka

____________________________________________________________________________

19. října:  Věda nás baví (3)

                Téma: Pohyb živočichů

___________________________________________________________________

20. října: Den stromů

              U příležitosti tohoto mezinárodního svátku půjde každá třída

              na dopolední tematickou vycházkou.

             Na přesné datum konání akce budete včas ve svých šatnách

             p- učitelkami upozorněni.

_____________________________________________________________________________

24. října: Sportík (5)

________________________________________________________________________

26.-27.října: Podzimní prázdniny v ZŠ

                     Naše MŠ zabezpečuje běžný provoz.

                     Prosíme o včasné odhlášení stravy v případě, že již 

                     nyní víte, že Vaše dítě nebude přítomno.

                    V případě  sníženého zájmu o provoz lze předpokládat

                   menší  organizační změny, na které budete včas   

                    upozorněni(spojení tříd).

_____________________________________________________

30.října:  Výstava zahrádkářů HORTUS

                Během dopoledního pobytu venku navštívíme zahrádkářskou 

                výstavu v areálu bývalého řečkovického pivovaru, kde mimo   

                jiné  budou k vidění i práce našich dětí a společné práce, které

               spolu se svými dětmi tvoříte v rámci akce Řečkovický 

               Podzimníček.

               Děti zde budou mít možnost se seznámit s dary   

               podzimu, mnoha druhy ovoce a zeleniny a podzimním aranžmá.

31. října Sportík

Upozorńujeme rodiče, že ve čtvrtek 26. 10. se z důvodu podzimních prázdnin neuskuteční Věda nás baví.

__________________________________________________________

ZÁŘÍ 2017

___________________________________________________

Pondělí 4.9. " Po prázdninách kluci, holky spěchejte do naší školky!"

První den provozu ve školním roce 2017/18. Na obou vchodových dveřích budou vyvěšeny seznamy  vašich dětí + jejich značky. Od svých p. učitelek se dozvíte více informací. Tyto také naleznete na nástěnkách ve vašich šatnách. Těšíme se na naše  všechna poprázdninová setkání se známými i novými dětmi a jejich rodiči !

 

___________________________________________________________

Středa  13.9. INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

PRO RODIČE ZE TŘÍD SLUNÍČKA  A  BERUŠKY 

Srdečně  Vás zveme na společné setkání rodičů obou tříd ve třídě Berušky. Schůzka se bude konat od 15. 30 hod. Vzhledem k důležitosti připraveného programu je Vaše účast žádoucí. O Vaše děti bude postaráno ve třídách Motýlci a Zahrádka.

__________________________________________________________

Čtvrtek 14.9.  LOUTKOVÉ DIVADLO ÚSMĚV V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Děti uvidí ve třídě Zahrádka  od 9.00 hod. pohádku " O kamarádství "

__________________________________________________________

Čtvrtek  14.9. INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

PRO RODIČE ZE TŘÍD ZAHRÁDKA A  MOTÝLCI

 Srdečně Vás zveme na  společné setkání rodičů obou tříd ve třídě Zahrádka. Schůzka se bude konat od 15. 30 hod.Vzhledem k důležitosti připraveného programu je Vaše účast žádoucí. O Vaše děti bude postaráno ve třídě Berušky.

_____________________________________________________

Pátek 15.9.    EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM " KDO BYDLÍ V LESE"

 ( tato akce je určena  pro předškolní děti)

Nejstarší - předškolní děti se zúčastní ekovýchovného programu v Lesní  škole Jezírko v Soběšicích. Na  tuto akci se přepraví zvláštní jízdou DPmB, do MŠ  je prosím přiveďte nejpozději  do 8.00 hod. Děti budou potřebovat pohodlné sportovní oblečení, batůžek a pláštěnku. Svačinu dostanou ze školní kuchyně a pitný režim je zajištěn na místě.

___________________________________________________________

SPORTÍK - ZAČÍNÁME  26.9. 2017

První sportování v řečkovické Sokolovně proběhne   v úterý 26.9.( Sokolovna aktuálně nebyla k původnímu termínu 19.9. připravena)

 Děti budou potřebovat batůžek, tepláky, tričko, sportovní boty do tělocvičny, spolehlivě uzavíratelnou lahev s pitím. Prosíme - podepište výrazně přední část trička jménem Vašeho dítěte ( např.fixem na textil). Cvičení bude probíhat každé úterý od 10.30 hod. do 11.15 hod., o Vaše děti se postarají p. učitelky a tým zkušených lektorů.  Před první lekcí prosím uhraďte ve své třídě částku 900,- Kč/ 10 lekcí.  V pátek 15.9. je uzávěrka přihlášek.

___________________________________________________________

 

ŘEČKOVICKÝ PODZIMNÍČEK

Tato naše tradiční podzimní akce navazuje na činnosti, které v tomto období realizujeme s Vašimi dětmi v MŠ. Jde o společně tvoření dětí a rodičů v domácím prostředí.

V termínu od 18.9. - 6.10. 2017 se budeme těšit z vašich společně zhotovených podzimních výrobků, které nám přinesete do ,mateřské školy. Tvořit s dětmi můžete  z různých materiálů: přírodnin, látek, papíru ap. Vaše výtvory budou vystaveny v šatnách a halách a tak jako každý rok na podzim, také letos jistě udělají dětem i dospělým  velkou radost. Děkujeme za ochotu a spolupráci a přejeme příjemné chvíle s Vašimi dětmi u podzimního tvoření.

________________________________________________________

Čtvrtek 21.9. LOUČENÍ S LÉTEM - HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

Tento den dopoledne se děti ze všech tříd formou poznávací vycházky rozloučí s létem.Dětem dejte prosím do batůžku pláštěnku, malou dobrotu od maminky a dobře uzavíratelnou láhev s pitím. Dopolední svačinu budou mít děti ve školce.

___________________________________________________________