LEDEN 2019

3. ledna -  V NOVÉM ROCE OPĚT SPOLU ! V kalendářním roce 2019 poprvé zahajujeme provoz naší mateřské školy. Upozorňujeme rodiče, že se tento den nekoná kroužek Věda nás baví.

4.ledna  - BETLÉMY- tradiční dopolední návštěva dětí v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích. Vaše děti se zúčastní komentované prohlídky, prohlédnou si prostory našeho řečkovického kostela včetně betlémů.

7. ledna -  „ DĚTI DĚTEM“ - aneb tradiční společné tříkrálové setkání všech tříd. Společně budeme sdílet nedávno prožitý vánoční čas, zazpíváme oblíbené koledy a vzájemně si popřejeme vše dobré v novém roce. Začátek v 9.45 hod. Ve třídě Zahrádka

10.ledna - Věda nás baví

17. ledna -  „ JAK PEJSEK ONEMOCNĚL“ - představení divadla Úsměv. Začátek je od 9.00 hodin ve třídě Zahrádka. Vaše děti uvidí výchovnou pohádku o pejskovi, který si nenechá poradit a onemocní. Nakonec pomůže paní doktorka, která přijede za dětmi do školky společně s pohádkou…..

10.ledna -  Věda nás baví

17.ledna - Věda nás baví

22.ledna - Zahájení stimulačně edukativní skupiny (1)

23.ledna -  Hudebně relaxační program pro děti v jednotlivých třídách od 9.00 hod.

24.ledna -  Věda nás baví – poslední lekce za 1. pololetí                                                            

Upozorňujeme rodiče, že již nyní můžete přes www.vedanabavi.cz přihlašovat své děti do kroužku „ Věda nás baví“ na 2.pololetí. Začátek těchto lekcí je ve čtvrtek 7. února 2019

28. ledna -  VČELÍ BZUČENÍ – výukový program pod vedením pracovníků rodinného včelařství. Děti se dozví mnoho včelích tajemství od výživy včelích miminek, včelí „ kariéru“, tajemství propolisu až po odhalení tvorby a výroby včelího vosku.

29. ledna -  Stimulačně edukativní skupina ( 2)

 

 

 

PROSINEC 2018

4. prosince       Sportík

5. prosince       Dopolední mikulášské divadelní představení v podání herce p. Hrušky.

6. prosince       Věda nás baví

10.prosince     ŘEČKOVICKÝ VÁNOČNÍ STROM

                         Zveme všechny rodiče na tuto tradiční akci, která se uskuteční

                         u kostela sv.Vavřince. Děti ze Zahrádky zde vystoupí od 15.30 hodin

11. prosince     Sportík

11. prosince     PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIČŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

                        Toto setkání se uskuteční na školní zahradě od 16.00 hod.

                       1.Od 15.30 – 16.00 hodin tvoření vánočního svícnu rodiče se svým dítětem.                                               Tvořit budete ve své třídě, napíšete také dopisu pro Ježíška.

                      2. V 16.00 hodin  slavnostní zahájení na školní  zahradě

                      3. Rozsvícení vánočního stromečku

                      4. Průvod dětí a vhození dopisu pro Ježíška do "poštovní schránky."

                      5. Pěvecké a taneční vystoupení dětí, zapojení rodičů za doprovodu kytary.

                      6. Ukončení tohoto setkání popíjením vánočního punče

                     Na toto setkání vás srdečně zveme.

                     Těšíme se na společné sdílení předvánoční  atmosféry.

 

13. prosince     DVĚ BAREVNÉ POHÁDKY                                                                                                                         Divadlo p. Ševčíka začne v 9.30 hodin ve třídě Zahrádka

13.prosince       Věda nás baví

18. prosince      Vánoční vystoupení dětí ze třídy Berušek ve stacionáři Naděje.

                              Odchod z MŠ v 9.30 hod.

20. prosince      Věda nás baví

 Pátek 21.12.     Poslední den provozu v tomto kalendářním roce.

Čtvrtek 3.1. 2019  První den provozu v novém kalendářním roce 2019

LISTOPAD 2018

 

Čtvrtek 1. listopadu:  Věda nás baví

Pátek 2. listopadu:    Předškoláci – návštěva ZŠ Horácké náměstí, pobočka Úprkova

                                  Naše nejstarší děti ( tedy ty, které odchází po prázdninách do ZŠ)

                                  si " odskočí" se svými p. učitelkami na  toto dopoledne do základní školy.

                                  Zúčastní se také akce, kterou pro nás připravili v ZŠ v rámci oslav 100.výročí

                                 vzniku naší  republiky s názvem "Škola dříve a dnes".

                                 Do školky se vrátíme jako běžně k obědu.

Úterý 6.listopadu:    Sportík

Čtvrtek 8. listopadu:  Indiánská pohádka - muzikoterapie

                                     Začátek je od 9.00 hodin postupně v jednotlivých třídách

Čtvrtek 8. listopadu:  Věda nás baví

Úterý 13. listopadu:      Sportík

Středa 14. listopadu:   Kuk a Cuk nás baví

                                      Děti uvidí komponovaný pořad toho hudebního divadélka.   

                                      Začátek je v 9.30 hod. ve třídě Zahrádka

Čtvrtek 15. listopadu: Věda nás baví

Úterý 20. listopadu:      Sportík

Čtvrtek 22. listopadu: Věda nás baví

Pátek 23. listopadu: Malá technická univerzita 

                                „ Stavitel-město“ (třídy  Berušky a Sluníčka)

                                 Dopoledne plné polytechniky pod vedením odborníka.

                                 (bližší informace o projektu na  http://www.mtuni.cz/)

Úterý 27. listopadu:  Sportík

Čtvrtek 29. listopadu:  Věda nás baví

Pátek 30. listopadu:   Malá technická univerzita 

                                 „ Stavitel-město“ (třídy  Motýlci a Zahrádka)

                                  Dopoledne plné polytechniky pod vedením odborníka.

                                  (bližší informace o projektu na  http://www.mtuni.cz/)

 

Přejeme Vám i Vašim dětem příjemně prožité listopadové dny .

Říjen 2018

 Úterý 2. října:  Sportík (3)                                                                                                               

 Středa 3. října:  " DĚTSKÝM SRDÍČKŮM PRO RADOST„                                                                     Hudební program p. Břetislava Vojkůvky začně v 9.00 hod. ve třídě Zahrádka

 Úterý 9. října:  Sportík ( 4)

Čtvrtek 11. října Věda nás baví (1)

Pondělí 15. října: Putování za kapkami vody - Skalní mlýn – ekovýchovný program.

Speciálně vypraveným autobusem pojedou třídy Motýlci a Zahrádka.

Sraz nejpozději do 7.40 hod. Návrat dětí k obědu.

Úterý 16. října: Sportík (5)

Středa 17. října:  Putování za kapkami vody - Skalní mlýn – ekovýchovný program.

Speciálně vypraveným autobusem pojedou třídy Berušky a Sluníčka

Sraz nejpozději do 7.40 hod. Návrat dětí k obědu.

Čtvrtek 18. října: Věda nás baví (2)

Pátek 19. října: Vánoční fotografování – FIRMA FOTODIENST třída Zahrádka

8.00 – 8.30 hod - fotografovat se budou mladší a starší sourozenci, kteří nenavštěvují školku

v doprovodu svých rodičů

Od 8. 30 hod - fotografovat se budou děti z naší MŠ.

Ukázky kolekce a cena jk dispozici v halách .

V případě nezájmu rodičů bude sada skartována.

Úterý 23. října: Sportík (4)

Středa 24. října: „ Století naší školkou proletí“

Srdečně Vás zveme na účast na společné akci pro rodiče.

Nejen dnes oslavíme 100. výročí založení Československé republiky

1. Dopolední program pro děti z celé naší MŠ ke 100. výročí vzniku ČR

2. Dobroty našich babiček - přivítáme od Vás rodičů ukázky tradiční české kuchyně.

    Třída Zahrádka od 15.00 – 16.15 hod.

    Bližší informace na tomto webu v sekci Aktuality a na letáčcích v MŠ.

3. Keramické tvoření rodičů – lípa .Třída Sluníčka od 15.00 -16.15 hod.

  Tato aktivita je určena pouze pro rodiče.

 Organizační poznámka :Děkujeme, že budete z prostorových a organizačních

 důvodů respektovat účast pouze dospělých. Vašim dětem je různé keramické tvoření

 nabízeno v průběhu celého školního roku.

4. Táto, mámo , vyrob se mnou !

( fantazie, trocha času a dřiny – vždyť máme 100. narozeniny!)

Tato aktivita bude probíhat během měsíce října u vás doma.

Uzávěrka je právě ve středu 24. října, kdy se s vašimi společně zhotovenými výrobky

mohou potěšit také ostatní děti a rodiče na výstavce.

Pokuste se s dětmi vymyslet,vyrobit a přinést do školky cokoliv, co se vztahuje k

letošnímu výročí vzniku ČR. Nezalekněte se zadání, 

sami jistě přijdete vy, nebo vaše děti na další. Fantazii se meze nekladou.

 

Čtvrtek 25. října: Věda nás baví (3)

V úterý 30. října se nekoná Sportík z důvodu školních podzimních prázdnin.

 

 

ZÁŘÍ 2018

 Pondělí 4.9. " Po prázdninách kluci, holky spěchejte do naší školky!"                                                     První den provozu v novém školním roce 2018/19.

   Na obou vchodových dveřích budou vyvěšeny seznamy  vašich dětí + jejich značky.

   Od svých p. učitelek se dozvíte více informací,   přeberete si také písemnou dokumentaci .

  Těšíme se na naše všechna poprázdninová setkání  se známými i novými dětmi a jejich rodiči !

  Čtvrtek 6. 9. - INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE

  Srdečně Vás zveme na společné setkání rodičů a p. učitelek  ve všech třídách.

  Schůzky se budou tento den  konat v každé třídě v jednotný čas od 15. 30 hod.

Středa 12.9.  - duo EDEN - vystoupení se zvířaty od 10.00 hod.

  Úterý 18.9. SPORTÍK ( 1)                                                                                                               Přihlášené předškolní děti budou potřebovat batůžek, tepláky, tričko, sportovní boty 

   do tělocvičny a  spolehlivě uzavíratelnou lahev s pitím.

   Prosíme - podepište výrazně  přední část trička jménem  Vašeho dítěte-např.fixem na textil.  

  Cvičení bude probíhat každé úterý od 10.30 hod. do 11.15 hod.,

   o   Vaše děti se postarají  paní učitelky a tým zkušených lektorů ze Sportíkovy akademie.     

  Před první lekcí prosím uhraďte p. učitelkám ve třídě  částku 1080,- Kč/ 12 lekcí. Děkujeme

Čtvrtek 20.9. LOUTKOVÉ DIVADLO ÚSMĚV V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE       

 Vaše děti uvidí ve třídě Zahrádka od 9.00 hod. pohádku " Jak vařili dort "

Úterý 25.9. SPORTÍK ( 2)

Koncem září - LOUČENÍ S LÉTEM - HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA 

 Každá třída se formou dopolední poznávací vycházky rozloučí s létem a přivítá podzim. 

 Dětem dejte prosím do batůžku pláštěnku, malou dobrotu od maminky a dobře uzavíratelnou   

 láhev s pitím. Dopolední svačinu budou mít děti ve školce. Termín vycházky nebude jednotný,   

 p. učitelky v jednotlivých  třídách Vám ho týden dopředu oznámí.

Přejeme všem rodičům i dětem příjemně strávený zbytek léta a klidný a radostný     

začátek nového školního roku 2018 / 19.