Bezpečnost dětí

Upozorňujeme, že jste  povinni osobně dítě předat učitelce ve třídě!

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy. Chceme vás také upozornit na nutnost kontroly papučí vašich dětí –papuče musí mít pevnou patu, v případě, že jsou sešlapané, nebo se dělá "žralok" pořiďte dětem nové obutí –hrozí nebezpečí úrazu.

Zahrada MŠ je určena na dopolední,případně odpolední pobyt dětí ve školce, po vyzvednutí vašeho dítěte prosím opusťte prostor školní zahrady. Děkujeme.