Ve školním roce 2017/18 připravujeme pro děti tuto nabídku nadstandardních aktivit:

1. SPORTUJEME SE SPORTÍKEM

(sportování v řečkovické sokolovně)

Termín zahájení: 19. září 2017

Cena za 10 lekcí: 900,- Kč ( platby u vaší p. učitelky ve třídě)

Termín přihlášení: 15. 9. 2017

Komu je kroužek určen: starším, předškolním dětem, které jsou samostatné v oblékání.

Pokud to kapacitní možnosti dovolí lze přijmout i mladší děti

_________________________________________________________________________

2. VĚDA NÁS BAVÍ

místo konání: ve třídě Sluníčka od 15.15 hod - 16.00 hod.)

Kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 5. 10. 2017 - 18.1. 2018

Cena: 1350,- Kč

Přihlášky pouze přes přihlašovací formulář na www.vedanasbavi.cz

Platba: převodem na účet této společnosti ( viz přihlašovací formulář na webu)

Komu je kroužek určen: zvídavým dětem, které jsou samostatné a schopny delší doby soustředění.

_________________________________________________________________________

3. STIMULAČNĚ EDUKATIVNÍ SKUPINA

Jde o společná setkání rodičů a dětí s p. učitelkou a logopedkou.Skupina hravou formou rozvíjí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání). Zaměříme se na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, řeči, myšlení, rozvoj početních představ, sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové orientace, pravo-levé orientace, orientace v čase.

Termín zahájení: 15.11. 2017 od 15.30 hod.

Místo:  třída Sluníčka

Cena za 10 lekcí: 650,- Kč

Komu je kroužek určen: předškolákům a především dětem s odkladem školní docházky, stejně jako dětem předškolního věku, které jsou ohroženy z různých důvodů potencionálním školním neúspěchem v první fázi školní výuky ( problémy v grafomotorice, řeči, či dílčími oslabeními)

Termín přihlášení: do 30.9. 2017

_________________________________________________________________________