Omlouvání dětí

 

Stravování

Odhlašování a přihlašování stravy lze pouze na www.strava.cz/strava/?zarizeni=8556

Při náhlém onemocnění se strava vydává pouze první den nepřítomnosti v době
11:15 - 11:30  pouze do jídlonosičů.

Ve třídě

Dejte nám vědět, pokud víte, že je dítě nemocné nebo z jiného důvodu nebude přítomno v MŠ.

Dlouhodobější absenci je třeba písemně oznámit.