Organizace výuky

 

Příchod a odchod do mateřské školy

Příchod do MŠ: 6:45 - 8:30 hod. 

(pozdějším příchodem rušíte naši výchovně vzdělávací činnost)

Odchod z MŠ : po obědě - 12:20- 12.50

                       odpoledne - 14.45 - 16:45 hod.

Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod po předchozí domluvě s učitelkou (bezpečnostní důvody - MŠ je uzamčena).

Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce, zodpovídají za to, že je dítě 

zdrávo a nejeví známky onemocnění.

Organizace příchodu a odchodu

Ráno se schází všechny děti ve třídě Zahrádka - po příchodu své  p. učitelky odchází s dětmi do své třídy v následujícím pořadí:

7.00 hod.Sluníčka, 7.15 hod. Berušky, 7.15 hod. Motýlci

Odpoledne – postupně se schází ve třídě Motýlci v následujícím pořadí:

od 15.15 hod.Sluníčka, 16.00 děti ze Zahrádky,od 16.15 hod děti z Berušek.

Evidence vašeho dítěte

Nahlaste nám prosím každou změnu, kterou jste uvedli v přihlášce, evidenčním listu a zmocnění pro vyzvedávání dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.