Organizace výuky

Budova MŠ se otvírá 6. 45 hod, druhý vstup se uzamyká v 16.45 hod.( Motýlci, Zahrádka)

První vstup ( třídy Sluníčka a Berušky) se uzamyká v 16.15 hod., děti z těchto tříd  si přenesou věci v košících do šatny v Zahrádce. Tam si své děti také od 16.15 hod. do 16.45 hod. vyzvednete.

Dodržujte prosím dobu provozu tak, aby se školka otevřela i uzamknula skutečně v tento čas.

Provozní doba tříd:

Zahrádka: 6.45 – 16.45 hod.                                                                                                          Sluníčka: 7.30 hod – 15.30 hod. ( 15.30 -16.15 Berušky, 16.15 - 16.45 hod. Zahrádka)                   

Motýlci: 7.15 – 16.15 hod.( 16.15 - 16.45 hod. Zahrádka)                                                              Berušky: 7.15 hod.- 16.15 hod. ( 16.15 - 16.45 hod. Zahrádka)

Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce, zodpovídají za to, že je dítě zdravé a nejeví známky onemocnění

RÁNO

Děti prosím přivádějte v době od 6.45 – 8.30 hod. Oznamte nám prosím dopředu, pokud víte, že příjdete do školky později než v 8.30 hod.

Příchod do školky: 

6.45 – 7.15 hod. postupné scházení všech dětí ve třídě Zahrádka 

7.15 hod. – třídy Berušky a Motýlci přechází do své třídy 

7.30 hod. – třída Sluníčka přechází do své třídy

ODPOLEDNE                                                                                                                                              V 16.15 přichází do Zahrádky děti z Berušek, Sluníček  a Motýlků. První vchod se uzamyká. 

 Upozorňujeme rodiče, že pokud bez telefonického či jiného upozornění o neočekávaném zdržení nebude dítě   vyzvednuto do 15 minut po zavírací době – tedy do 17.00 hod., MŠ bude kontaktovat Policii ČR a Orgán   sociálně  právní ochrany dítěte. Dítě pak bude předáno do Krizového centra na Hapalově ul. 4.

 

Evidence vašeho dítěte

Nahlaste nám prosím každou změnu, kterou jste uvedli v přihlášce, evidenčním listu a zmocnění pro vyzvedávání dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.