Organizace provozu od 14.6. 2021

Již je povolen vstup třetích osob do  budovy MŠ. 

Děti celodenně tráví čas pouze ve své třídě se svými p. učitelkami. 

Třídy se nespojují. Děti nemusí nosit roušku, mají pouze jednu uloženou v sáčku ve své přihrádce v šatně.

MŠ ( případně zahrada) bude otevřena:

Ráno : 6.45 – 8.00 hod.

Po obědě: 12.20 – 12.45 hod.

Odpoledne: 14. 45 – 16.30 hod.

                       

MŮJ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

6.45 – 8.55                                                                                                                                                 Postupné scházení dětí ve své třídě. Příchod všech dětí do 8.00 . Ranní hry dle přání dětí, individuální logopedická péče. Volná hra, spontánní učení, pohybové aktivity, rozvíjení podnětů, průběžné plnění úkolů podle třídního plánu – individuální i skupinové.Cílená práce s předškoláky.Tělovýchovná chvilka (pohybové hry, zdravotní cvičení, spontánní pohyb s hudbou apod.)

 8.55 – 9.15                                                                                                                                         Hygiena , svačina

 9.15 – 9.45                                                                                                                                   Postupné dokončení činností a prací, společné přivítání dne v diskuzním kruhu, diskuze, zhodnocení činností a společný výběr námětů k dalším činnostem. Řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu. Společné i dělené činnosti dětí všech věkových skupin. Individuální a skupinová logopedická péče( dechová, artikulační, smyslová, grafomotorická, rytmizační a fonační cvičení, ap.).

 9.45 -10.00                                                                                                                                         Příprava na pobyt venku

10.00 -12.00                                                                                                                                       Pobyt venku - řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci,pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, přírodními jevy a s okolním světem

12.00 -12.30                                                                                                                                       Hygiena , oběd

12.30 - 13.00                                                                                                                                           Děti, které se zúčastnily pouze dopoledních činností odchází po obědě domů

12.30 – 14.30                                                                                                                                     Hygiena, ukládání k odpočinku, poslech pohádky. Odpočinek, případně spánek dětí. Respektování rozdílných potřeb dětí. Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku .

14.30 – 14.45                                                                                                                           Hygiena,svačina

14.45 - 16.30                                                                                                                                   Odpolední zájmové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti,  pohybové aktivity,  logopedická chvilka, didakticky zacílené činnosti, pokračovaní v započatých činnostech, cílená práce s předškoláky, hry dle přání dětí.  Případně i pobyt na školní zahradě. Od 15.00 postupné předávání dětí rodičům, odchod domů. 

 

 Upozorňujeme rodiče, že pokud bez telefonického či jiného upozornění o neočekávaném zdržení nebude dítě   vyzvednuto do 15 minut po zavírací době – tedy do 17.00 hod., MŠ bude kontaktovat Policii ČR a Orgán   sociálně  právní ochrany dítěte. Dítě pak bude předáno do Krizového centra na Hapalově ul. 4.

Evidence vašeho dítěte

Nahlaste nám prosím každou změnu, kterou jste uvedli v přihlášce, evidenčním listu a zmocnění pro vyzvedávání dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.