Platby

 

Školné platné od 3.9.2018

Platí se převodem na účet MŠ do patnáctého dne daného měsíce.

Dle školského zákona jsou od úplaty osvobozeny pouze  děti které dovrší v daném školním roce věku 6 let.

Osvobození od úplaty se netýká dětí s odkladem školní docházky.

Platba  činí ve školním roce 2018/2019  částku  570,- Kč 

Číslo účtu 37837621/0100 (platba školného, kulturního fondu) + VS Vašeho dítěte, který Vám bude přidělen na počátku školního roku

 

Stravné platné od 3.9. 2018

Platí se zálohově k poslednímu dni  dni předchozího měsíce (např. za měsíc říjen do 30.9.).

Děti, které ve školním roce dosáhnou :

7 let ( odklady školní docházky)       47 Kč/den - záloha činí 1034,- Kč

3 - 6 let                                               43 Kč/den - záloha činí 946,-  Kč

Číslo účtu školní kuchyně je  43-3503010247/0100  (pouze platba stravného!) + VS Vašeho dítěte.

Doporučujeme rodičům dát trvalý příkaz ve svém bankovním ústavu.

V červnu 2019 proběhne vyúčtování a na Váš účet bude vrácena částka za dny, kdy dítě nebylo přítomno v MŠ.

 

 

Platbu, prosím, provádějte zodpovědně.
Děkujeme