Platby

 

Školné

Dle školského zákona jsou od úplaty osvobozeny pouze  děti které dovrší v daném školním roce věku 6 let.

Osvobození od úplaty se netýká dětí s odkladem školní docházky.

Platba  činí ve školním roce 2017/2018 částku 545,- Kč a platí se převodem na účet MŠ do patnáctého dne daného měsíce.

Číslo účtu 37837621/0100 (platba školného, keramiky, kulturního fondu)

 

Stravné

Platí se zálohově k poslednímu dni  dni předchozího měsíce (např. za měsíc říjen do 30.9.).

Děti, které ve školním roce dosáhnou :

7 let ( odklady školní docházky)   -  44Kč/den - záloha činí 968 Kč

3 - 6 let  -  40 Kč/den - záloha činí 880 Kč

Doporučujeme rodičům dát trvalý příkaz ve svém bankovním ústavu.

Na začátku školního roku 2017/18 při prvním příchodu do MŠ  Vám bude přidělen variabilní symbol Vašeho dítěte.

V červnu 2018 proběhne vyúčtování a na Váš účet bude poukázána částka za dny, kdy dítě nebylo přítomno v MŠ.

Číslo účtu 43-3503010247/0100  (pouze platba stravného!)

 

Platbu, prosím, provádějte zodpovědně.
Děkujeme