Pravidelné akce

 

Nabídka aktivit školy :

 • Zvýšená cílená péče o předškoláky a děti s odkladem školní docházky.Každé dítě má vypracován svůj individuelní plán, zaměřujeme se na odstranění potíží a nedostatků, které by mohly být příčinou počáteční školní neúspěšnosti
 • Ekovýchovné programy-pravidelné výpravy za poznáním v dopoledních hodinách,případně celodenní výlety na Skalní mlýn - Dům ekologické výchovy
 • Skákací hrad na školní zahradě
 • Kulturní akce - návštěva divadla, výchovné koncerty v MŠ, divadlo v MŠ.
 • Akce ve školce - mikulášská, vánoční besídka, rozloučení s předškoláky.apod.
 • Letní noc s broučky - setkání s vílami a pohádkovými bytostmi, ohňostroj, diskotéka a nocování ve školce.
 • Kontaktní a spontánní návštěvy v MŠ.
 • Pravidelná vystoupení ve stacionáři Naděje
 • Návštěva předškoláků v Základní škole před zápisem.
 • Práce s keramickou hlínou, určená všem dětem MŠ.
 • Keramické tvoření s rodiči
 • Seznamování s anglickým jazykem.