Aktuality

Jsme sice teprve na startu nového školního roku, ale již nyní děkujeme rodičům za spolupráci. Zejména za dodržování protiepidemických opatření, spolupráci při vyplňování potřebné administrativy a také za vaši hojnou účast na informativních schůzkách.

K platbám připomínáme, že stravné je třeba uhradit v měsíci září 2x, školné prosíme uhradit vždy do 15. dne v měsíci a do konce září pak prosíme uhradit 600,- Kč za kulturní fond na první pololetí ( tato částka byla odsouhlasena na informativních schůzkách). 

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme vám i dětem  pěkné pozdně letní dny.