Aktuality

 Co je to stimulačně edukativní skupina?

Jde o ucelený projekt určený předškolním dětem, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky, a také dětem, kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout začátek školní docházky.

V deseti lekcích, které mají postupnou návaznost je rozvíjeno několik základních oblastí, které je potřeba před nástupem do první třídy posílit – zrak, sluch, jemná motorika a grafomotorika, řeč, paměť a předmatematické dovednosti.

 

Jak bude probíhat nyní v současném omezeném režimu?

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemické situaci a dlouhodobé vysoké nemocnosti dětí  budou i v tomto školním roce probíhat distanční formou.

Paní učitelka vám vždy ve středu předá sadu pracovních listů, po vypracování dítětem   předáte vypracované listy zpět paní učitelce, která následně poskytne rodiči osobně nebo  e-mailem zpětnou vazbu.

 

Kolik lekcí distanční formy stimulačně edukativní skupiny vám bude nabídnuto?

Standardně 10 lekcí, vždy 1x týdně vždy každou středu. Tento den vám předáme materiály  pro vaše děti, zároveň si převezmeme vypracované pracovní listy z předchozí lekce.  První předání bude ve středu 3. listopadu 2021.

Jaká je cena?

Stimulačně edukativní skupiny jsou zdarma. Jde o projekt Statutárního města Brna „Podpora předškolního         a základního vzdělávání ve městě Brně“ . Vás, rodiče jen poprosíme po každé lekci o podpis Čestného prohlášení, že jste pracovní listy od nás přijali a že došlo také k ústní, případně e – mailové konzultaci.


Jakým způsobem a do kdy se můžeme přihlásit?

Do středy 27.10. 2021 do přihlašovacího listu u vchodu do vaší třídy.