Aktuality

Vážení rodiče, milé děti

čas prázdnin se blíží do svého finále.  Další školní rok 2021/2022 začne ve středu  1. září.  Na příchod stávajících i nově příchozích dětí se připravujeme již nyní, ve školce a na zahradě probíhají úklidové práce, postupně se zaměříme také na úpravu tříd, přípravu hraček a pomůcek a nezbytnou administrativu. Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím:

 • Provozní doba je obvyklá, tedy 6. 45 - 16.45 hodin.  
 • Pokud víte, že dítě 1.9. 2021 nenastoupí odhlaste ho v systému www.strava.cz, nově nastupující dítě pak na mailové adrese  sk.ms.karnikova@seznam.cz. Neprovádějte během měsíce srpna prosím žádné platby. 
 • Vzhledem k současné situaci týkající se pandemie COVID-19 žádáme rodiče o ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP ke zdraví všech osob přítomných v MŠ.
 • Škola již nemá povinnost děti testovat na přítomnost viru Covid-19.
 • Pobyt dětí v prostorách MŠ JE BEZ ROUŠEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží (rýma, kašel, teplota, bolest břicha…). Pokud se příznaky projeví během dne, kontaktuje učitelka zákonného zástupce a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z MŠ.
 • Při vstupu do budovy MŠ používá doprovod dítěte respirátor a dezinfekci na ruce. Dítě doprovází pouze jedna dospělá osoba a zdržuje se v MŠ nezbytně dlouhou dobu.
 • Dětem uložte do přihrádky v šatně 1 roušku zabalenou v igelitovém sáčku.
 • V šatnách udržujte rozestupy, případně vyčkejte do uvolnění prostoru.
 • Rodiče nově přijatých dětí obdrží na svou e- mailovou adresu základní informace o provozu. Žádáme rodiče těchto dětí, aby ( pokud tak již neučinili)co nejdříve odevzdali vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list.
 • Pro rodiče všech dětí ( stávajících i nově přijatých) připravujeme na počátek září informační schůzku
 • Sledujte prosím tyto stránky, během začátku příštího týdne poskytneme další informace. 

Již nyní se těší na Vás i Vaše děti kolektiv pedagogických a provozních pracovnic.