Stravné

 

Platí se zálohově k poslednímu dni  dni předchozího měsíce (např. za měsíc říjen do 30.9.).

Číslo účtu 43-3503010247/0100 - pouze stravné

Děti, které ve školním roce 2021/22 dosáhnou :

7 let ( odklady školní docházky)          50 Kč/den - záloha činí 1. 100 Kč

3 - 6 let                                                      46 Kč/den - záloha činí  1.012 Kč

Doporučujeme rodičům dát trvalý příkaz ve svém bankovním ústavu.

Na začátku školního roku 2021/22 při prvním příchodu do MŠ  Vám bude přidělen variabilní symbol Vašeho dítěte.

V srpnu 2022 proběhne vyúčtování a na Váš účet bude poukázána částka za dny, kdy dítě nebylo přítomno v MŠ.

 Platbu, prosím, provádějte zodpovědně.
Děkujeme