O škole

 Mateřská škola Brno,  Kárníkova 4, příspěvková organizace je účelová budova, která byla postavena a otevřena v listopadu 1977. Ve třídách ZAHRÁDKA, MOTÝLCI a BERUŠKY jsou věkově smíšené skupiny dětí, další třída je SPECIÁLNĚ LOGOPEDICKÁ TŘÍDA SLUNÍČKA se zaměřením na logopedickou práci, odstraňování a nápravu vadné výslovnosti u dětí, na rozvoj a kulturu jejich řeči v součinnosti s přípravou na vstup do ZŠ. Všechny čtyři třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, tělovýchovným zařízením (ribstole, švédská bedna, trampolína, kladina, žíněnka apod.) V každé třídě je dostatek hraček, stavebnic a didaktických pomůcek. Třídy jsou světlé, dostatečně prostorné a zařízené standardním nábytkem vhodným pro předškolní zařízení.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Můj barevný svět", s tématickými částmi tohoto programu jsou rodiče seznámeni na nástěnkách. Tento dokument je zpracován v souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Témata jsou dětem blízká, přirozeně motivující, snadno uchopitelná a přehledná. Činnostmi rozvíjíme všechny oblasti dětské osobnosti, jsou prostředkem k poznávání okolního světa a získávání schopnosti poradit si v nejrůznějších životních situacích. Obsahují prvky hry a tvořivosti. V maximální možné míře využíváme prožitkové učení, abychom co nejvíce omezili předávání hotových poznatků a slovních poučení.

O děti v naší mateřské škole se stará paní ředitelka, sedm zkušených kvalifikovaných učitelek, tři provozní zaměstnankyně, tři kuchařky a vedoucí školní jídelny. Okolí naší školky umožňuje vycházky do prostředí lesa, do Zamilovaného háje, na několik hřišť a lesoparku. Tyto lokality umožňují dostatek podnětů pro spontánní činnosti, ale i pro ekoaktivity v souladu se zaměřením naší školy.