Platby ve školním roce 2021/22

 

Školné platné od 1.9. 2021

Platí se převodem na účet MŠ, případně poštovní složenkou do patnáctého dne daného měsíce.

Platba  činí ve školním roce 2020/20201 částku  538,- Kč  a rodiče ji odešlou  na č.ú. 37837621/0100  + VS Vašeho dítěte, který Vám bude přidělen na počátku školního roku. Prosíme platbu provést vždy do patnáctého dne v měsíci.

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je v daném školním roce šest a více let mají předškolní vzdělávání bezúplatné (Školský zákon, § 123 ods.2).

 

Kulturní fond na školní rok 2021/22

 Rodiči na informativních schůzkách byla odsouhlasena částka ve výši 600,- Kč na jedno pololetí.

 Prosíme rodiče, aby tuto částku uhradili do konce září  2021 na č.ú. 37837621/0100  + VS Vašeho dítěte, který Vám bude přidělen na počátku školního roku.

Stravné platné od 1.9. 2021

Platí se zálohově k poslednímu dni  dni předchozího měsíce (např. za měsíc září je třeba uhradit dvě platby)

Děti, které ve školním roce dosáhnou :

7 let ( odklady školní docházky)       50 Kč/den - záloha činí 1100,- Kč

3 - 6 let                                               46 Kč/den - záloha činí 1012, -  Kč

Číslo účtu školní kuchyně je  43-3503010247/0100 + VS Vašeho dítěte. 

Doporučujeme rodičům dát na obě platby trvalý příkaz ve svém bankovním ústavu.

K 30.8. 2022 proběhne vyúčtování a na Váš účet bude vrácena částka za dny, kdy dítě nebylo přítomno v MŠ.

Všechny platby, prosím, provádějte zodpovědně.