Co budou Vaše děti potřebovat?

 

Do třídy: přezůvky s pevnou patou – papuče, sandály - ortopedické (pantofle nebo gumová obuv -cross není vhodná a bezpečná), kalhoty na hraní (tepláky) ev. zástěrku, tričko.

Na zahrádku: teplákovou soupravu, sportovní obuv (s ohledem na počasí v každém ročním období) včetně pokrývky hlavy. Do skříňky: do horní poličky oblečení, ve kterém jde dítě domů, do spodní části skříňky náhradní spodní prádlo, ponožky, punčocháče, tričko (i starší děti se mohou polít) + převlečení do školky

Do postýlky: pyžamo

Do kapsičky: čistý kapesník

Všechny věci dětem podepište!

Včas informujte o zdravotních obtížích a omezeních (např. alergie, atd..) V případě potravinové alergie je nutno doložit lékařskou zprávu od odborného lékaře – alergologa.

Nenechávejte své děti v MŠ bez dozoru a osobně je předávejte učitelce ve třídě!!!!

Prosíme rodiče, aby hlásili změny: bydliště, eventuelně rodinné situace (svěření dítěte do péče apod.), telefonních čísel, zdravotní pojišťovny.

Co by dítě mělo umět: Obouvat a zouvat papučky a boty (tkaničky jen předškolní děti, mladším zaváže paní učitelka),  poznat si svoje oblečení, umět se oblékat a svlékat, kalhoty, tričko, ponožky (paní učitelka připraví, pomůže, ale dítě by mělo mít samo snahu), při jídle vydržet sedět u stolu , snažit se samo jíst lžící, pít ze skleničky. Umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, používat záchod – včas si říci, utírat si zadeček (děti od 4 let): Pleny do mateřské školy nepatří. Zvládat chůzi po schodech.

Děti s rodiči přicházejí do mateřské školy

Maminko a tatínku, pokud se vše hned nedaří, buďte trpěliví, ale důslední, v klidu nacvičujte co je třeba. Učte děti samostatnosti. Dejte svému dítěti i nám čas se adaptovat. Po určitou dobu (10–14 dní) berte dítě po obědě, než si zvykne na nový režim. Nezaujímejte hned negativní postoj a školkou děti nestrašte, školka není za trest. Před dítětem mluvte o školce hezky. Máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, s důvěrou se obraťte na Vaši paní učitelku.

Co znamená mateřská škola pro vaše dítě?

Vstup Vašeho dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví společně s jinými dětmi, je úsek života, jenž má zvláštní význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání. Nelze na ni pohlížet jako na předstupeň nebo přestupní stanici před školní docházkou.

Pro vaše dítě začíná úsek života s mnoha novými požadavky v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova:

- Jako otec a matka nejste po určitou část dne bezprostředně k dispozici.

- Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí.

- Vaše dítě má rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí.

- Vaše dítě se musí učit novým pravidlům, např. že hračka nepatří jen jednomu, nýbrž všem.

- Vaše dítě se musí přizpůsobit novému dennímu režimu.

Stát se dítětem z mateřské školy

Zatímco jedno dítě přistupuje k nové situaci s radostí a spontánně, jiné vyčkává, nebo se dokonce bojí. Jedno dítě se učí zvládat nové požadavky rychleji, jinému to jde pomaleji a trvá mu déle, než se stane „opravdovým dítětem z mateřské školy“. Adaptace na nové prostředí může trvat i několik měsíců. Tím je míněno, že se pak už pohybuje ve skupině samostatně a sebevědomě, uzavírá přátelství a chce pro sebe využít šance, které mu docházka do mateřské školy poskytuje.

S jakými reakcemi můžete počítat během adaptace?

Nejprve se bude snažit dítě v mateřské škole zorientovat. Ve skupině se bude chovat spíše jako pozorovatel a bude vyčkávat. Jeho hra není ještě intenzivní a vytrvalá, třídu prozkoumává nejprve pozvolna. Doma může být unavené a nevyrovnané a bude vyprávět málo nebo nic.  Asi od druhého týdne se bude snažit najít si své místo ve skupině. Může se stát, že při tom dojde ke konfliktům       s jinými dětmi. Může se také projevovat nedostatek odpoledního odpočinku a častěji se stane, že dítě jde ráno do mateřské školy s nechutí nebo tam také vůbec nechce jít. Tyto reakce nejsou ničím zvláštním, jsou normální. Každé dítě potřebuje na adaptaci svůj čas.

Jak můžete své dítě podpořit?

Když se Vaše dítě stýká také s jinými dětmi a naučí se vydržet nějakou dobu bez rodičů, je to dobrá příprava na mateřskou školu. Využijte příležitostí, které Vám a Vašemu dítěti mateřská škola nabízí: den otevřených dveří, rodičovské schůzky, besídky a jiném prezentace činnosti mateřské školy.

Pokud jako rodič získáte jistotu, že o vaše dítě bude v mateřské škole dobře postaráno, můžete tento pocit přenést i na své dítě. Máte-li ještě nějaké dotazy, obraťte se na paní učitelky. Právě        v prvních týdnech, při všem tom novém, je důležitým předpokladem pro dobrou adaptaci Vašeho dítěte přehlednost situace a předvídatelnost toho, co na ně čeká. Patří k tomu např. návyk na dochvilnost při přivádění do mateřské školy a při vyzvedávání. Namáhavé odpolední činnosti mohou v této době vaše dítě přetížit. Mějte také na paměti, že děti jsou v této době silněji ohroženy úrazem. V každém případě platí: pohovořte si s paní učitelkou. Každá informace, kterou ji poskytnete o svém dítěti a své rodině, je pro ni vítána a pomůže jí zvolit správný přístup k Vašemu dítěti.

Od vás se očekává, že:

- Budete rozvíjet důvěru k mateřské škole.

- Jste schopni akceptovat, že vaše dítě je jen jedním mezi ostatními ve skupině.

- Nebudete prosazovat podporu jen pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní.

- Naučíte se prostřednictvím spolupráce s ostatními rodiči podporovat všechny děti.

Každý nový začátek znamená také rozloučení s tím, co je důvěrně známé. S tím jsou u dětí i rodičů spojeny silné city. Ty lze zřetelně pozorovat při ranním loučení. Pokud jste nejistí, hledejte radu a podporu u paní učitelky. Žádný strach z loučení a žádný strach z toho, že to hned od prvního dne nebude bez problémů! Vaše dítě poroste, bude jistější a sebevědomější, bude dítětem z mateřské školy, které svůj každodenní pobyt dobře zvládne a vytěží z něho co nejvíce.

 

Přejeme Vám i Vašemu dítěti příjemně a dobře strávený čas po celou dobu docházky do naší mateřské školy.