Huš, huš, huš - uteč zimo už ! 

Společně jsme přes zimu zvládli absolvovat různé karantény, omezení, uzavření ap. I přesto jsme dětem poskytli rozšířenou nabídku aktivit. Navštívili jsme společně kostel sv. Vavřince, předškolní děti absolvovaly distanční formou edukativně stimulační skupiny, děti si zařádily na masopustním karnevalu, zacvičily si na olympiádě, navštívily knihovnu, viděly divadelní pohádku, zazpívaly si na výchovném koncertu... Jaro nám dává svými paprsky najevo, že už je skutečně za dveřmi. Těšíme se po náročné zimě na společná objevování v přírodě, velikonoční tvoření, hry s jarní tematikou, stejně jako na prodlouženější pobyty venku. Děkujeme za dosavadní přízeň a aktivní spolupráci!

 

Zase jednou po roce, máme tady Vánoce!

Podzimní období ve školce bylo hodně podobné tomu loňskému. Zvýšená nemocnost dětí, další protiepidemická opatření, karantény sourozenců chodících do ZŠ... Stejně jako v předešlém roce jsme poskytli dětem bezpečné, vlídné a podnětné prostředí, bez ohledu na nepříznivou epidemickou situaci. Rodiče si mohli vyzkoušet pod vedením odborné lektorky keramické tvoření. Jejich výrobky skutečně zasluhují velkou pochvalu! Směrem k rodičům opět vyslovujeme velké poděkování a vděčnost za natření plotu a průběžný odvoz zapytlovaného listí. Děti měly možnost vidět film ve sférickém kině. Začaly sportovat v cyklu motivovaného cvičení " Se Sokolem do života". Celkem 27 dětí se společně s rodiči účastní  distanční stimulačně edukativní skupiny. Blíží se adventní čas. Pro děti i nás, dospělé nejkrásnější období roku.  Navzdory komplikované době se ve školce začínají objevovat andílci, čertíci, Mikuláši a další všelijaké předvánoční tvoření, které vyrábíme ve školce, případně vy doma. Ze všech tříd se ozývají koledy, které vám doufáme děti také zazpívají doma. Radost uděláme také dědečkům a babičkám ve stacionáři Naděje. Děti ve všech třídách zhotovují papírové přáníčka, abychom naše starší spoluobčany alespoň touto cestou vánočně pozdravili. Přejeme všem dětem a jejich rodičům příjemně a zdravě strávený čas radostného očekávání. 

Podzime, podzime, už zas nosíš deště. Pěkně tě prosíme - počkej chvilku  ještě!

Nový školní rok jsme odstartovali ve středu 1. září 2021. Přivítali jsme mezi námi nové děti v běžných třídách, stejně jako ve speciální logopedické třídě pro děti se závažnými poruchami řeči. Probíhá již třetí školní rok, kdy je třeba dodržovat protiepidemická opatření v souvislosti s onemocněním Covid - 19. Naší snahou je, tak jako kterýkoliv jiný školní rok, vytvořit dětem nejen epidemicky bezpečné, ale především  laskavé, přátelské a motivující prostředí. Chceme, aby  dny v naší školce děti prožily příjemně, zažívaly radost a uspokojení z objevování, učení, poznávání a úspěchů. Na to, jak prožívají vaše děti první měsíce nového školního roku se můžete podívat do naší galerie fotografií na www.mskarnikova.rajce.idnes.cz. (heslo jste obdrželi první den nástupu svého dítěte do školky). Děti již absolvovaly dva půldenní výlety do Lažánek za Mydlidědkem ( chráněná dílna na výrobu mýdel a svíček) a do Domu přírody Moravského krasu na program " Den s netopýrem". Na zahradě děti viděly divadelní představení O šípkové Růžence. Děkujeme všem za krásné výrobky, které nám do školky nosíte v rámci akce " ŘEČKOVICKÝ PODZIMNÍČEK". Vaší spolupráce si velmi vážíme. Přejeme všem dětem i jejich rodičům příjemně a hlavně zdravě  strávené podzimní dny.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok  2020/21 se blíží ke svému závěru. Nebyl sice jednoduchý, přesto jsme si poradili v dané situaci jak nejlépe to šlo.  Pevně věříme, že omezení napříč celým školním rokem, řada  nepopulárních režimových opatření, karantény, zvýšená hygiena, nemoci, uzavření MŠ, distanční výuka, návraty, testování ap. zůstanou pro nás všechny navždy minulostí. Velký dík patří nejen našim p. učitelkám, ale také všem nepedagogickým pracovnicím, bez nichž by školka nemohla v náročných podmínkách náročného školního roku fungovat.

  S mnoha dětmi se dnes budeme loučit, předškoláci již definitivně opustí bránu naší MŠ.  Děkujeme všem rodičům za spolupráci, ochotu a vzájemný respekt. Velmi si toho vážíme. Přejeme vám všem pohodové prožití letních prázdnin, spoustu společně strávených chvil a těšíme se na opětovné setkání v plném zdraví dospělých i dětí. Budoucím školáčkům přejeme dobrý start do nové životní etapy.

Konečně všichni spolu!

Téměř měsíc se radujeme, že jsme konečně všichni spolu ve školce. Pokračujeme v přípravě předškoláků na nástup do ZŠ. U dětí, které opět nastoupily po delší pauze se zaměřujeme na socializaci, upevňování hygienických a sebeobslužných návyků. Postupem času se přestáváme testovat. V rámci možností se snažíme dětem nabízet aktivity v MŠ -  děti mimo jiné absolvovaly setkání s asistenčním psem, začaly opět jezdit na In - linech, společně se vyfotily, slavnostně se rozloučily s předškoláky. Připravujeme návštěvu řečkovické knihovny. Rodiče mají možnost se podívat na naše tablo, které je umístěno na vstupních dveřích u řečkovické sokolovny.

Opět ve školce ( i když s omezeným počtem dětí)

Pondělí 12. dubna byl prvním dnem provozu po uzavření všech MŠ. Do školky mohou chodit zatím jen předškoláci a děti rodičů vybraných profesí. Děti se dvakrát týdně statečně testují a za dodržení všech nařízení běží zcela běžný provoz. Věnovali jsme se ve všech třídách tématům jara a také jsme se zaměřili na aktivity ke Dni země. Těšíme se na návrat našich mladších kamarádů.

Nástup jara a opět MŠ uzavřena

Od 1. března 2021 jsou uzavřeny všechny školy, tedy i ta naše. Dětem posíláme pozdravy od všech p. učitelek. Na dálku pomyslně objímáme a všem máváme od uklízecích prací ve školce a doufáme, že se brzy bezpečně setkáme. Rodičům přejeme kromě zdraví dostatek optimismu a co nejvíce dobré nálady. Myslíme na vás i v době nepřítomnosti dětí, předškolákům zašleme v rámci povinného předškolního vzdělávání  úkoly a od mladších dětí se těšíme na fotky, na které se rádi podíváme na Rajčeti. Sledujte také na tomto webu průběžně doplňované " Činnosti na doma", kde myslíme na všechny členy rodiny.

Na Nový rok, o slepičí krok

První měsíce v roce jsou i přes chladné počasí vždy plné legrace, inspirace a tvoření. Letos tomu není jinak. Nevadí nám, že je venku zima, ve školce je vždycky prima. Od listopadu se patnáct předškoláků a jejich rodičů účastní distanční stimulačně edukativní skupiny. Všem patří velké poděkování za spolupráci. Příprava na školu se  probíhá samozřejmě i bez rodičů přímo v mateřské škole. Společně jsme si připomněli příchod Tří králů. První letošní divadlo bylo  vystoupení divadla Kejkle s pohádkou " O kůzkátkách". Nejen pohádky a příprava na školu,  ale také každodenní  tvoření, stavění,  hádání, malování, tancování, skotačení,  slavení narozenin a další podobné aktivity nás provázely a budou provázet i v dalším období.    Několika zasněžených dnů jsme s dětmi využili k jízdě na bobech, lopatách, stavění sněhuláků, hrám se sněhem apod. Pro získání náhledu, jak společně prožíváme dny ve školce doporučujeme nahlédnout do naší bohaté školkové galerie fotek na " Rajčeti". Děkujeme rodičům za ohleduplnost a spolupráci při dodržování aktuálních nařízení.

 

 

Na přelomu roku

Obvykle touto dobou na tomto místě bilancujeme naše předvánoční aktivity - vystoupení dětí pro veřejnost, výlety, ekovýchovné programy, divadla apod. Letošní komplikovaný podzim s výraznými omezeními nám sice nedal takový  prostor, přesto jsme pro Vaše děti udělaly v daných podmínkách maximum pro to, aby si předvánoční čas a těšení na Ježíška jak se patří užily. Děti absolvovaly Mikulášské nadělování, vánoční besídky ve třídách, společné zdobení stromečků, zpívání koled a další předvánoční aktivity byť v podmínkách danými aktuální epidemiologickou situací.  Bohužel ani nám se nevyhnulo i přes dodržování všech hygienických nařízení  uzavřené jedné třídy z důvodu šíření koronavirové  infekce. Přejeme všem brzké uzdravení  a pokud možno nekomplikovaný průběh onemocnění. Dovolte nám milí rodiče, popřát všem klidné svátky, pevné zdraví, radostné chvíle s dětmi a blízkými,  minimálně o Vánocích nulový stres. Prožijte  krásné vánoční dny s pokud možno pohádkovými konci. Budeme se na vás opět těšit v pondělí 4. ledna.

Doba ( opět) roušková

Z nového školního roku neuběhly ani dva měsíce a téměř na každém kroku čím dál více vnímáme složitou situaci  v souvislosti s onemocněním Covid -19.Vážíme si vaší zodpovědnosti a přístupu ať je to nošení roušek v budově MŠ, odhlašování nachlazených dětí a v poslední době také zvážení docházky, případně braní si dětí po obědě domů. Zaměstnankyně naší MŠ i nadále dodržují hygienická nařízení ( dezinfekce, větrání, častější praní ložního povlečení apod.), snažíme se , aby se děti minimálně setkávaly, každá třída je denně 9, 30 hod. pouze se svými kmenovými p. učitelkami.  Z důvodu nížšího stavu dětí jsme zrušili druhou část výuky na in - linech, doufáme, že na jaře bude příznivější čas k zahájení dalších lekcí. Ve školce ale nejsme jen pod tíhou kovidových opatření. Naplno probíhá příprava předškoláků na vstup do ZŠ, rozvíjíme všechny druhy aktivit ( s vyjímkou divadel, delších výletů, ekovýchovných programů mimo MŠ apod.).Také díky vám, rodičům, se naše prostory proměnily v Podzimníčkovo království. Vaše originální společné práce udělaly radost malým a velkým ve školce, hodnotíme zejména čas který jste věnovali svým dětem. Zdravíme a zdraví všem přejeme.

Vaše paní učitelky.

Záříjové ohlédnutí

Máme za sebou téměř měsíc provozu v novém školním roce. Nové děti se postupně adaptují, ty starší se nově orientují v roli předškoláků. Učíme se novým věcem, zpíváme, cvičíme, tančíme, kreslíme, modelujeme, povídáme si a při tom všem se učíme naslouchat jeden druhému.  Dětem je nabízena tradiční výuková nabídka s cíleným zaměřením na  adaptaci mladších dětí, logopedickou prevenci, přípravou předškoláků na vstup do ZŠ a zejména na dostatek pohybových aktivit pro všechny děti.  Děti viděly netradiční divadelní představení na školní zahradě " Africká pohádka". Přihlášené starší děti se učí základům in - line bruslení na školní zahradě. V tomto týdnu proběhl projektový den " Rybízové království". V posledním zářijovém týdnu se půjdeme rozloučit s létem a přivítat podzim. Těšíme se také na společně strávené sportovní dopoledne v rámci Evropského dne sportu. Koncem měsíce také začne naše společné podzimní tvoření v rámci akce " Řečkovický Podzimníček". Vážíme si vaší spolupráce, zejména pak v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. Přejeme všem rodičům a jejich dětem pěkné baboletní dny plné pohody a zejména zdraví celé rodiny.

Léto v plném proudu

Druhá polovina školního roku 2019/ 20 nám všem pořádně zkomplikovala život. A to nejen v rovině života naší školky. Opravdu nemohl nikdo předpokládat, že předjarní příspěvek v této rubrice bude poslední.  Všechny připravované akce ( a že jich bylo!) jsme byli nuceni z důvodu Nařízení vlády zrušit. Provoz školky byl ukončen v pátek 13. března a byl znovu obnoven v pondělí 25. května. Téměř celý červenec byla školka v provozu ve dvou třídách. I v tomto krátkém  časovém úseku byla dětem nabídnuta oslava MDD a důstojně jsem se rozloučili se všemi  předškoláky. I přes hygienická nařízení a nutná omezení byla dětem poskytována maximální péče v pohodovém prostředí. Vážíme si tradičně dobré spolupráce s rodiči v tomto komplikovaném období. Rubriku " Školka v roušce", která vám byla inspirací místo této rubriky tedy nyní vyměňujeme a věříme,že  opět budeme pravidelně bilancovat  aktivity a činnosti, které  byly v uplynulém období dětem nabídnuty. Přejeme rodičům i dětem krásnou druhou polovinu léta a na všechny se opět 1. září budeme těšit!

Jaro je za dveřmi ! 

Letošní zima byla sice mírná, přesto s radostí vítáme odkládání rukavic, máme radost z prodlužujících se  dnů, pohledů na první první jarní květiny  a také si užíváme hřejivých  slunečních paprsků.  Po zimních  měsících mírného podřimování  se s chutí pouštíme do delších vycházek, ( před) jarního tvoření a dalších aktivit. Než se ale plně necháme unést jarní atmosférou, připomeňme si akce, které děti prožily - například  veselý bublinkový karneval, zahájení kroužku Věda nás baví,  děti absolvovaly vzdělávací program " Skřítky krmit povoleno". V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti postupně navštěvujeme knihovnu v Řečkovicích.

Na nový rok, o slepičí krok!

Nový rok 2020 byl i v naší mateřské škole úspěšně odstartován. Po tříkrálové návštěvě v kostele svatého Vavřince, kde děti vyslechly poutavé vyprávění p. Kolářové, viděly různé betlémy a také si prohlédly prostory tohoto kostela jsme se všichni společně následující den setkali ve třídě Zahrádka. Děti si společně zavzpomínaly na vánoční svátky, zasoutěžily, zazpívaly, zatancovaly a také vyslovily svá novoroční přání. V ekovýchovném programu "O včelkách" se děti dozvěděly vše o životě včel, dělbě jejich práce, o tom co dělají včely v zimě apod.Na počátku roku jsme také přivítali  dvě studentky PdF MU, které vykonávají v naší mateřské škole dlouhodobou pedagogickou praxi. Koncem ledna byla zahájena další aktivita - stimulačně edukativní skupina pro přihlášené předškolní  děti.

Už je tady zas, předvánoční čas

Jedno z nejradostnějších období roku už klepe na dvoře. Předvánoční atmosféra je znát na každém kroku. V každé třídě voní stromeček, děti připravují dárky z keramiky či jiných materiálů, výtvarně tvoří,  zpíváme koledy, zkrátka - všichni ( tedy malí i velcí) se společně  těšíme na Vánoce. Ani v předchozím období jsme ale nezaháleli - děti se zúčastnily kromě nabídky standardních aktivit  zajímavého ekovýchovného programu " Školka vzhůru nohama, aneb na návštěvě u netopýrů!". Přicházející Vánoce nám připomenula návštěva Mikuláše v naší mateřské škole. Děti ze třídy Motýlků zazpívaly u tradičního rozsvícení vánočního stromu u kostela Sv.Vavřince. Děti ze Zahrádky zase udělaly radost svým vánočním vystoupením u babiček a dědečků ve stacionáři Naděje. Velkou radost jsme měli z Vaší hojné návštěvy předvánočního setkání na školní zahradě. Jsme rádi, že jste se i Vy, rodiče, aktivně zapojili do vystoupení dětí. Součástí této akce  byl také  charitativní bazárek, jehož výtěžek bude zaslán na konto Adventních koncertů České televize. Děkujeme za vaše příspěvky jak finanční, tak za věci, které jste nám do bazárku přinesli.Přejeme Vám na sklonku roku příjemné a pohodové prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2020.

 

LISTÍ DĚLÁ CESTY ZLATÉ....

První dva měsíce nového školního roku utekly jako voda. V drtivé většině jsou všechny nové děti zadaptovány na nové prostředí. Zvykly si na nové kamarády, paní učitelky a ostatní zaměstnance naší školky, upevňují nebo se teprve učím sebeobslužným a stravovacím  návykům. Plně se také rozjela příprava předškoláků na vstup do ZŠ.  Nezvykle teplý podzim nám umožňoval  častější pobyt v přírodě, kde si děti mohly zkusit různé pohybové činnosti, měly  spoustu smyslových vjemů – vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně apod.  Starší děti - předškoláci se zúčastnili ekovýchovného programu Mravencovo desatero v Lesní škole Jezírko v Soběšicích. Děti měly dále  možnost navštívit Dům ekologické výchovy na Skalním mlýně, kde absolvovaly program " Hmyzáčci".  Velmi oceňuje letošní aktivitu Vás rodičů  při tradičním podzimním tvoření se skřítkem Podzimníčkem. Šatny i vestibuly naší školky tak byly vyzdobeny originálními a netradičními výtvory z přírodnin.  V závěru října jsme se setkali společně na školní zahradě, abychom uspali broučky před zimním spánkem, společně si zatancovali, zazpívali a s lampiony prošli Řečkovicemi. Velké poděkování touto cestou tlumočíme p. Šmídovi, který se postaral o velké překvapení  - podzimní večerní kino na školní zahradě.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ODSTARTOVÁN !

Letos jsme si užili dlouhé prázdniny a nastal čas se vrátit opět mezi děti do naší mateřské školy.  Témata, která vládla v prvním týdnu školního roku byla jasně daná: sdílení prázdninových zážitků, překvapení " jak jsme vyrostli", nadšení ze společných her a také prostě jen ta srdečná radost z očekávaného poprázdninového setkání.

 Kromě známých tváří jsme v prvním týdnu nového školního roku přivítali i nově příchozí děti. U těchto dětí probíhá v těchto dnech adaptační období, které mnohdy provází nejistota a slzičky. Jde o přechodné období, všechny děti si postupem času na nové prostředí, kamarády i p. učitelky zvyknou. Naplno se rozběhla nejen péče o nově příchozí děti, ale i o ty starší a nejstarší - předškoláky.

Děkujeme rodičům  nejen za rychlé vyřízení nezbytných administrativních úkonů, ale také vstřícnost a  ochotu spolupracovat.

Těšíme se na setkání s Vámi na informativní schůzce, která se uskuteční příští týden.

Přejeme  všem dětem a jejich rodičům pohodový  školní rok 2019 / 2020

 

LÉTO V PLNÉM PROUDU

Poslední tropické dny tohoto školního roku nám dávají jasně najevo, že čas prázdnin je skutečně tady. Společně vzpomínáme na  setkání převážně s tatínky se soutěžemi na zahradě u příležitosti Dne otců, výlet do Jehnic, diskotéku na zahradě, setkání s hasiči, společné dovádění u minibazénků na zahradě, společná setkání dětí z celé školky, nanuky a melouny od p. kuchařky a spoustu dalších zážitků ve třídě, na zahradě či na vycházkách.. V těchto dnech připravujeme školku na rekonstrukci kotelny a výměnu radiátorů. Děkujeme rodičům za spolupráci, ochotu se podílet na všech společných akcích.

Vaší spolupráce si velmi vážíme.

Užijte si společně s dětmi pohodové léto a po prázdninách se na vás opět budeme všichni těšit!

Kolektiv všech zaměstnankyň MŠ Brno, Kárníkova 4

Prázdniny jsou za dveřmi....

I když tomu tak počasí nenasvědčuje, skutečně nás čeká poslední měsíc v tomto školním roce. Průřezová témata, jako je např. jaro, zdraví, povolání, cestování apod.  jsou patrná v každé třídě  a objevují se v činnostech, které jsou dětem nabídnuty. 

Děti absolvovaly další výlet - tentokrát na kozí farmu a do jeskyně v Šošůvce. Viděly také originální divadelní představení studentek pedagogické školy. Společně jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky v areálu bývalého řečkovického pivovaru. Královna pasovala budoucí školáky a všechny děti společně předvedly rodičům a přátelům školy krátké taneční programy na téma " Z pohádky do pohádky". Ani poslední měsíc ve školním roce se rozhodně nebudeme nudit. Těšíme se na další dva dopolední výlety, hasiče, školu tance, akci na zahradě pro tatínky apod.

"Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, až přijde máj, vyjdeme v háj"

Počátek jara se sice projevoval různým počasím, ale dětem v naší MŠ nebylo umožněno „ válet se za kamny“. První jarní den jsem se jako tradičně rozloučili s paní Zimou a přivítali první jarní den u říčky Ponávky. Děti postupně navštívily dvě řečkovické základní školy, poznaly prostředí školy, způsob výuky a také se seznámily s novými kamarády. Tak jako každý rok jsme navštívili postupně všechny třídy Knihovnu Jiřího Mahena v Řečkovicích. Děti ze třídy Motýlků udělaly radost svým jarním vystoupením našim starším spoluobčanům ve stacionáři Naděje. Našim dětem zase udělal radost jarní koncert v Základní umělecké škole Universum. Celodenní výlet na Slovácko do oblasti pod Chřibami dětem umožnil nejen poznání tohoto nádherného kraje. Navštívily expozici ryb na Modré, nejvýznamnější poutní kostel Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje a v poslední části výletu také vystoupaly spolu s p. učitelkami na rozhlednu na Salaši. Ke konci dubna jsme udělali radost našim maminkám svými vystoupeními v jednotlivých třídách k příležitosti Dne matek. Čekají nás poslední dva měsíce školního roku. Těšíme se na dvě společná setkání s Vámi, rodiči, na další výlet, oslavu MDD apod. Děkujeme za případnou pomoc a spolupráci.

Byla zima mezi námi, ale už je za horami...

Nastalo konečně jarní období. Sněhuláci zmizeli nejen ze zahrady, ale také z našich nástěnek. V šatnách a třídách se objevují práce připomínající jaro. Společně s dětmi se radujeme a těšíme se na delší vycházky, tvořivé činnosti, výlety a pobyty na školní zahradě. V uplynulých dvou měsících měly děti  možnost kromě běžné výchovně vzdělávací nabídky například navštívit divadlo Radost, pořádně se vyřádily na masopustním karnevalu, užily si ekovýchovný program "Včelí bzučení", rozvíjely technické myšlení v malé technická univerzitě. Toto období je také vrcholící před zápisem do základních škol.  Poslat do základní školy školsky připravené dítě je naše zásadní priorita. Ve všech třídách  pracujeme s touto cílovou skupinou dětí ve všech oblastech, které je třeba rozvíjet ( grafomotorika, rozvoj rozumových schopností, předčtenářských dovedností,  zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace apod.)V naší školce jsme také  přivítaly paní učitelku ze ZŠ Horácké náměstí, která rodiče informovala o tom, jaké změny čekají tyto děti po prázdninách. Tyto nejstarší děti také navštívily obě řečkovické ZŠ. 

LEDNOVÉ OHLÉDNUTÍ

Začíná druhý měsíc roku 2019 a my si uděláme malou (po) novoroční rekapitulaci. Po vánočních svátcích přišly všechny děti plné vánočních dojmů a zážitků. Na ty jsme navázali lednovou návštěvou kostela sv. Vavřince, kde si děti kromě komentované prohlídky také mohly prohlédnout Betlémy, podívat se na kůr, nebo poslechnout zvuk varhan. Spoustu legrace děti zažily při tradičním novoročním setkání všech tříd. Zasoutěžily si, zazpívaly, společně zatancovaly a také sdílely své vánoční zážitky a vyslovily svá novoroční přání. Každá třída si odnesla malou sportovní odměnu. Do naší školky také zavítalo divadlo Úsměv se svou pohádkou " Jak pejsek onemocněl". Naše paní logopedka Klárka provedla u všech dětí logopedickou depistáž. Ve všech třídách se konají logopedické chvilky - soubor cvičení a her potřebných k rozvoji a stimulaci komunikačních schopností a dovedností všech dětí. V lednu byla také zahájena stimulačně edukativní skupina pro naše předškoláky a jejich rodiče. Radost dětem udělalo i typicky lednové počasí - užily si pobytu na sněhu, her s sněhem, společného lopatování a tvoření venku. Sníh a mráz se nám tak stal jako zdroj inspirací pro aktivity nabízené v jednotlivých třídách - výtvarné, hudební a taneční činnosti, dramatizace, tvoření a další aktivity.

ZASE JEDNOU PO ROCE, MÁME TADY VÁNOCE!

Skutečně je to tak. Sotva jsme společně oslavili stoleté výročí vzniku naší republiky, navštívili Skalní mlýn, absolvovali Malou technickou univerzitu, viděli divadlo, pobavili se s Kukem a Cukem, zažili podzimní tvoření všeho druhu a mnoho jiných zážitků, už nám na dveře " klepou" Vánoce. Ve všech třídách probíhají různými formami přípravy na pro děti nejmilejší svátky v roce. Ze tříd se ozývají koledy, výzdoby tříd a šaten se pomalu z podzimního kabátku převlékají do vánočního. Děkujeme Vám za spolupráci všeho druhu. Zejména pak za odvoz pytlů s listím, velmi jste nám pomohli!V prosinci na děti čeká vystoupení v rámci akce Řečkovické Vánoce u kostela sv. Vavřince ( třída Zahrádka), vystoupení pro starší spoluobčany ve stacionáři Naděje ( třída Berušky), ale zejména se těšíme na společné setkání dětí a rodičů na školní zahradě 11. prosince na školní zahradě. Vaše děti zaslouží pochvalu taky za velmi zdařilé obrázky, které nakreslily pro DPmB - jsou umístěny na ředitelství DPmB na Novobranské ulici a také v brněnských tramvajích.  Zapojili jsme se rovněž do projektu Ježíškova vnoučata - děti zhotovily pro naše starší opuštěné spoluobčany vánoční přáníčka. Všem rodičům, jejich dětem a všem blízkým přejeme příjemné adventní období, stejně tak jako radostně prožité vánoční svátky a vše dobré v novém roce 2019. 

Už je tady zas, ten podzimní čas

Máme za sebou téměř dva měsíce nového školního roku. Většina dětí je již plně zadaptována. Orientují se se v novém prostředí, poznávají hračky, kamarády, aktivity do kterých se mohou zapojit. Na starší - předškolní děti klademe vyšší nároky, na plno se ve všech třídách rozběhla příprava na vstup do ZŠ. Zahájili jsme také nadstandardní aktivity - Sportík a Věda nás baví. Od ledna příštího roku započneme stimulačně edukativní skupiny pro děti, které v září nastoupí do ZŠ. Všechny třídy absolvovaly první dopolední výlety, divadelní, hudební vystoupení a také tenisové dopoledne. Vážíme si ochoty rodičů spolupracovat  a podílet se na chodu školy.  Srdečně vás zveme na naše první společně setkání v rámci akce " Století - naší školkou proletí", které se uskuteční ve středu 24.10.

PO PRÁZDNINÁCH

Prázdninový čas utekl jako voda. Po neděli se opět setkáme nejen s dětmi, které naší školku již navštěvovaly, ale i s dětmi nově přijatými.  Těšíme se, až uvidíme jak děti během prázdnin povyrostly, na jejich prázdninové zážitky a také na jejich nové dovednosti. Poslední dva týdny celý kolektiv mateřské školy intenzivně pracoval na úklidu po řemeslnících, ale také na úpravu prostředí tříd, kde si Vaše děti budou hrát. Chceme, aby se zde cítily bezpečně, pohodlně a aby se na každodenní ranní návrat do školky těšily. Užijte si poslední prázdninové dny a po víkendu na shledanou ! 

PŘED PRÁZDNINAMI

Těsně před prázdninami se tedy děly ve školce věci!( a dít se budou i o prázdninách !) Rozloučili jsme se s předškoláčky a školním rokem v areálu řečkovického pivovaru. Královna tradičně slavnostně vyřadila předškoláky z MŠ a pasovala je na školáky. Začátkem června začala tradiční série akcí v rámci " Dnů dětských radostí" - výlet na hrad Veveří, divadlo a diskotéka s babou Jagou, skákací hrad, škola prázdninových tanců, prázdninový guláš na zahradě, předškoláci viděli výstavu Cosmos discovery na BVV. Poslední dny před prázdninami strávíme  společně převážně na školní zahradě, vzájemně se ještě užijeme před dvouměsíční pauzou. O prázdninách bude probíhat ve školce rekonstrukce elektřiny. Děkujeme rodičům za pochopení - v tyto dny postupně připravujeme všechny prostory k nástupu firmy,  která bude rekonstrukci provádět. Přejeme všem rodičům a jejich dětem příjemné strávení prázdninových dnů, spoustu společně prožitého času a budeme se těšit na setkání v pondělí 3. září 2018. Našim malým školákům pak přejeme šťastně nakročení do nové životní etapy.

Malá květnová bilance

Školní rok se pomalu přesouvá ke svému závěru. Čeká nás několik posledních týdnů, které prožijeme společně s vašimi dětmi. Ještě než se rozjedeme na prázdniny, je na místě malé bilancování o tom, co děti prožily v posledních třech měsících. Raketový nástup jara nám konečně umožnil prodloužit pobyt venku. Poznávání, experimentování v přírodě, nové objevy, sportování  - všechny tyto činnosti děti velmi těší a obohacují. Došlo také k dovybavení školní zahrady a to jak herními prvky, tak i koloběžkami a trojkolkami. Děti také absolvovaly celodenní výlet do interaktivního centra Eden, byly na jarním koncertě v ZUŠ, viděly divadelní představení. Rodiče předškoláků měly možnost pobesedovat s p. učitelkou Mgr.Petrou Mendlovou o změnách, které čekají na jejich děti po prázdninách. Všechny děti udělaly radost svým maminkách na besídkách, které každoročně pořádáme k jejich svátku.Také na tomto místě děkujeme rodičům za ochotu a vstřícný přístup při navážení nového písku do pískoviště.Budeme se na Vás těšit příští týden na akci v řečkovickém pivovaru.

VÍTÁME TĚ JARO !

Paní Zimu jsme skutečně s dětmi hodili do potoka a těšíme se snad již z jarních dnů. Velikonoční svátky se nám staly velkou inspirací pro tvoření, ale i pro hry, literární činnosti a dramatizace. Děti z Motýlků udělaly svým vystoupení radost našim starším spoluobčanům ve stacionáři Naděje. Všechny děti postupně navštívily knihovnu J. Mahena - pobočka Řečkovice. Budoucí školáci měli možnost navštívit ZŠ Horácké náměstí - pobočka Úprkova. Všem se nám líbilo divadelní představení Mach a Šebestová v divadle Radost. Děkujeme všem rodičům za dosavadní spolupráci, které si velmi vážíme a těšíme se na setkání, která připravujeme - společná dobrovolná brigáda na školní zahradě, besídky pro maminky a o měsíc později také rozloučení s předškoláky. Krásné jaro všem !

ZIMA S DOBROU NÁLADOU

Sněhu, ledu i mrazu jsme si letošní zimu skutečně užili. Každoročně se nám stává inspirací na tvořivé činnosti ve školce i při pobytu venku. Významnou inspirací se pro nás staly Zimní olympijské hry, které se nekonaly jen v jihokorejském Pchjongčchangu, ale také v naší mateřské škole. Tradičně jsme se zapojili do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku a díky Vám - rodičům jsme mohli odeslat na konto společnosti Kola pro Afriku částku 1700.- Kč. Děti postupně navštěvují knihovnu Jiřího Mahena a rozšiřující si tak dovednosti předčtenářské gramotnosti. Velkým zážitkem pro děti byl také bublinkový karneval, ale také účast na preventivním výukovém programu " Zdravé zoubky". Těšíme se na dny příští, kdy budeme společně hledat jaro a také na více možností pobývat venku, objevovat krásy přírody a radovat se z nových zážitků.

JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK

Toto známé lidové rčení nevztahujeme pouze na první den nového roku, ale na první týdny ve školce, ve kterých jsme se snažili navázat na pohodovou vánoční atmosféru. Hned na počátku měsíce  se sešly všechny třídy na novoročním setkání. Společně jsme sdíleli povánoční radosti, zazpívali si, zatancovali a zarecitovali. Oceňujeme, že děti dokázaly svým kamarádům z jiných tříd dát najevo uznání z jejich výkonu. Těšíme se na další podobná setkání. Druhý den jsme navštívili kostel sv. Vavřince spojený s podnětnou komentovanou prohlídkou. Trochu nostalgie jsme společně s dětmi prožili při odstrojování vánočních stromečků. V programu environmentální výchovy se děti setkaly s krysou Belisou. Formou her si osvojily zásady třídění odpadů. Další aktivitou byl zážitkový stan s programem " Cesta do vesmíru".Děti se v něm zábavnou formou seznámily se světem kolem nás , základy poznání o vesmíru a také  o kosmonautice . Díky sněhové nadílce jsme mohli s dětmi také vyrazit během pobytu venku na boby a lopaty. Děkujeme rodičům za to,  že nám pomáhají s krmení ptactva v zimě  - lojové koule, slunečnicová semena, proso, mák, strouhanka a další - vše nabídneme našim ptačím kamarádům v našich krmítkách na zahradě, stejně jako na větvích stromů i mimo zahradu mateřské školy.

V ZÁVĚRU ROKU 2017

V prosinci chodily děti do školky jen tři týdny, ale program byl skutečně nabitý. Třída Berušek vystupovala u vánočního stromu u kostela sv. Vavřince. Děti ze Zahrádky udělaly svým vystoupením a dárečky radost seniorům ve stacionáři Naděje. Rodiče všech tříd měli možnost vidět své děti na vánočních besídkách. Dospělí i děti z celé školky si těsně před Vánocemi zazpívali koledy se skutečnými profesionály - členy orchestru NdB. A protože k Vánocům neodmyslitelně patří pohádky, tak do naší školky přiletěly v podání herců hned dvě ! Děti si pohrály s novými hračkami, potěšily se u vánočních stromečků, vystrojily zvířátkům vánoční hostinu a společně sdílely svá vánoční očekávání.

Děkujeme Vám, rodičům, za dosavadní spolupráci a přejeme Vám v novém roce 2018 hodně zdraví, radosti a především co nejvíc společně strávených chvil s vašimi dětmi.

CO PŘINESL PODZIM VE ŠKOLCE

Pomalými kroky se blíží adventní období, podzim vystřídá zimu a co nevidět přijde čas vánočního očekávání. Podzim a témata s ním spojená prolínal všemi aktivitami v  naší školce. Děti si užily různá  tvoření, Vaše společné výrobky udělali radost návštěvníkům zahrádkářské výstavy Hortus. Absolvovaly také ekovýchovný program v Domě ekologické výchovy na Skalním mlýnu. Cílená práce s předškoláky probíhá nejen v průběhu dne ve všech třídách, ale také ve dvou stimulačně edukativních skupinách. Nevadí nám, že se v listopadu den krátí a noc se dlouží ( a všude je plno louží). Těšíme se na společné předvánoční aktivity ve školce i mimo ni!

ŘÍJNOVÁ BILANCE

Sedm týdnů nového školního roku přineslo dětem i dospělým mnoho zážitků a setkání. Přihlášené děti začaly navštěvovat kroužky Věda nás baví a předškoláci začali sportovat v řečkovické sokolovně. Velmi jsme ocenili Vaše společné práce v rámci akce Řečkovický podzimníček.Na podzimním tvořivém setkání spojeném s ochutnávkou domácích štrúdlů jsme přivítali Vaší velkou účast a měli jsme společně velkou radost z příjemně stráveného odpoledne. Všechny třídy byly na dopoledním výletě věnovaném Dni stromů. Děkujeme Vám rodičům za dosavadní spolupráci a vstřícnost. 

 

Na sklonku září

První měsíc nového školního roku se pomalu chýlí ke konci. Děti se postupně adaptují do nového prostředí, ty starší už zahájili přípravu na svou budoucí roli školáka.

V měsíci září jsme toho prožili hodně:všechny děti viděly loutkové divadlo " O kamarádství", starší děti se zúčastnily ekovýchovného programu v Lesní škole Jezírko v Soběšicích. Všechny třídy byly na tématické dopolední vycházce s tématem loučení s létem.

A na závěr několik organizačních poznámek:

- prosíme rodiče, aby  neparkovali před vjezdem do MŠ. Bráníte tak vjezdu zaměstnanců MŠ, ale především zásobování do školní kuchyně.

- děkujeme za Vaši hojnou účast na informativních schůzkách