1. Upozorňujeme rodiče, že jste  povinni osobně dítě předat učitelce ve třídě!

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy. Chceme vás také upozornit na nutnost kontroly papučí vašich dětí –papuče musí mít pevnou patu, v případě, že jsou sešlapané, nebo se dělá "žralok" pořiďte dětem nové obutí –hrozí nebezpečí úrazu.Zahrada MŠ je určena na dopolední,případně odpolední pobyt dětí ve školce, po vyzvednutí vašeho dítěte prosím opusťte prostor školní zahrady. Děkujeme.

2. Aktuální hygienická opatření. Vyplývají z aktuálních rozhodnutí Vlády, MŠMT a ředitelky školy. Důrazně upozorňujeme na fakt, že dítě musí nastoupit do MŠ zcela zdravé a bez sebemenších příznaků nemoci. Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 nesmí do mateřské školy vstoupit. Pokud dítě během dne bude tyto symptomy vykazovat ( zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti či čichu, střevní potíže či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) bude umístěno do samostatné místnosti a zákonný zástupce bude kontaktován k okamžitému vyzvednutí dítěte