Pravidelné akce

Předpokládáme, že školní rok 2021/22 bude vzhledem k hygienickým a protiepidemickým opatřením mimořádný podobně jako ten předešlý. Akce, které zde v této sekci uvádíme jsou skutečně v naší mateřské škole tradiční. Lze předpokládat, že se jejich uskutečnění bude omezovat vzhledem k aktuální situaci.

 Nabídka aktivit školy :

  • Zvýšená cílená péče o předškoláky a děti s odkladem školní docházky.Každé dítě má vypracován svůj individuelní plán, zaměřujeme se na odstranění potíží a nedostatků, které by mohly být příčinou počáteční školní neúspěšnosti
  • Ekovýchovné programy-pravidelné výpravy za poznáním v dopoledních hodinách,případně celodenní výlety na Skalní mlýn - Dům ekologické výchovy
  • Skákací hrad na školní zahradě
  • Kulturní akce - návštěva divadla, výchovné koncerty v MŠ, divadlo v MŠ.
  • Akce ve školce - mikulášská, vánoční besídka, rozloučení s předškoláky.apod.
  • Pravidelná vystoupení ve stacionáři Naděje
  • Návštěva předškoláků v Základní škole před zápisem.